Pohádkový Rádžasthán

Náročnost 1 Komfortní zájezdy
  • 18 dnů
  • od 49 990 Kč
  • Snídaně
  • skupina 7 – 14 osob
1.7. - 18.7.2019
1rap19
49 990 Kč uzavřeno

shrnutí

  • Malovaná havéli obchodníků z Šékhávátí
  • Paláce a pevnosti jako vystřižené z orientálních pohádek
  • Romantická města protkaná kouzlem hrdých Rádžpútů
  • Zlatý trojúhelník Dillí - Agra - Džajpur

program zájezdu

1. den
letecký přesun do Dillí, ubytování

2. den
výprava do starého města, úzké uličky plné řemeslníků a obchodníků, mohutná Páteční mešita, místo zpopelnění a památník Mahátma Gandhího Raj Ghát, monumentální Červená pevnost UNESCO, centrum moderního města Connaught Place

3. den
prohlídka Nového Dillí - Indická brána, třída Rajpath, Humajúnova hrobka UNESCO, areál Qutab Minar UNESCO s nerezavějícím sloupem a obrovským minaretem, odjezd do Mandávy, ubytování

4. den
region Šékhávátí proslulý svými havélí - domy obchodníků zdobenými nádhernými malbami (Binsindar Névátia havélí, Guláb Ráj Ládia havélí, pevnost Mandáva), odpoledne přesun do Bíkánéru, ubytování

5. den
roztomile zaprášené pouštní město Bíkánér s mohutnou pevností Džunágarh tvořenou několika paláci a obehnanou mohutnými hradbami, chrám Karni Mátá, v němž se uctívají posvátné krysy v Déšnóku, cesta polopouštěmi do Džajsalméru, ubytování

6. den
zlatý pískovcový hrad UNESCO jako z orientální pohádky v pouštním městě Džajsalmér (zdobené kupecké domy havélí, maharádžův palác, chrámy u jezera Gadi Sagar), výprava na písečné duny na okraji pouště Thár, projížďka na velbloudech a pozorování západu slunce

7. den
přejezd do „modrého města“ Džódhpur, pevnost hrdých Rádžpútů Mérhángarh tyčící se 125 m nad městem a památník z průsvitného mramoru Džasvant Tháda, ubytování

8. den
dokončení prohlídky Džódhpuru (palác ve stylu art deco Umaid Bhavan s malým muzeem), Ránakpur – nejrozsáhlejší a nejbohatěji zdobený komplex džinistických chrámů v Indii, ubytování

9. den
přesun do tzv. „indických Benátek“ Udajpur na břehu jezera Pičóla, ubytování, procházka nejromantičtějším městem Rádžasthánu  

10. den
prohlídka „bílého města“ Udajpur (Městský palác s okouzlujícími výhledy a skrytými zahradami, Jezerní palác, Monsunový palác, místa, kde se natáčela bondovka Chobotničky)

11. den
cestou do Bundi prohlídka největší rádžasthánská pevnosti Čittorgarh UNESCO s historií plnou hrdinství a krve, ubytování v Bundi

12. den
starobylá pevnost a bohatě zdobené paláce v nádherném městečku Bundi (stupňovité studny, výlet na vrchol opuštěné pevnosti Taragarh, nástěnné fresky, romantický palác Sukh Mahal u jezera Džait Sagar)

13. den
cesta do poutního městečka Puškar na břehu jezera s řadami posvátných ghátů, ubytování

14. den
dopoledne procházka po ghátech u Puškarského jezera obklopeného desítkami chrámů, možnost očistit se od hříchů, odpoledne přesun do „růžového města“ Džajpuru, ubytování a průzkum místních vyhlášených bazárů

15. den
celodenní prohlídka Džajpuru (Palác větrů, maharádžův palác a astronomická observatoř Jantar Mantar UNESCO) a pevnosti a paláce v Ambéru UNESCO

16. den
nezapomenutelná stupňovitá studna baórí v Abhanérí, bývalá mughalská metropole Fatéhpur Síkrí UNESCO, ubytování v Ágře

17. den
„mramorové město“ Ágra (velkolepá hrobka a symbol Indie Tádž Mahal UNESCO, bohatě zdobená Červená pevnost UNESCO, dílna na zpracování mramoru), odjezd na letiště do Dillí

18. den
návrat do ČR      

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 16x hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minibus, rikša, velbloud.
Stravování: 16x snídaně formou bufetu, jinak individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 16x jednolůžkový pokoj 6 700 Kč, 16x večeře 2 200 Kč, indické vízum 2 100 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.

Cena nezahrnuje: vstupné cca 200 USD.

Organizátorem zájezdu je CK Alvarez.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

Legenda

  • Pozemní doprava

odkazy

Radžastán

Článek o indickém státě Radžastánu, ceskatelevize, 2011

Na cestě po Radžastánu

Na cestě po Rajastánu - ČT2, 2015

Indický Radžastán

Pohlednice z cest, indický Rádžastán, 2015

Cestománie indické drahokamy

Cestománie indické drahokamy - ČT1, 2002

Objektiv Tádž Mahal

Objektiv Tádž Mahal - ČT1, 2014

Objektiv pevnost Ámbér

Objektiv pevnost Ámbér - ČT1, 2012

Karni Mata: Chrám, kde se lidé klaní krysám

Článek o chrámu Karni Mátá ve městě Bíkánér, novinky.cz, mšv, 2016

Džajpúr a Puškar - dvě podoby indického Rádžasthánu

Cestopis z indických měst Džajpúr a Puškar, idnes.cz, Jiří G. Sedláček, 2001

Indické městečko Puškar: Jediná svatyně boha Brahmy a oáza klidu, kam si jezdí turisté odpočinout

Článek o indickém městečku Puškar ve státě Rádžasthán, reflex.cz, Petr Hruška, 2017

encyklopedie

Ágra

Agra (Indie, Shutterstock) Ágra je starobylé město na břehu posvátné řeky Jamuny. Po smrti své druhé ženy se panovník Šáh Džahán rozhodl právě zde postavit mauzoleum, jemuž by na světě nebylo rovno. Tak vznikl slavný Tádž Mahál, nejkrásnější pomník lásky, který se stavěl přes dvacet let z bílého mramoru. Málokdo ví, že vedle něj měl být postaven i jeho věrný obraz v barvě černé. K tomu však již nedošlo.

Ambér

Pevnost Ambér sloužila jako sídlo maháradžů z Rádžasthánu. Stavba byla započata v roce 1592. Na prvním nádvoří pevnosti Ambér stojí otevřená audienční hala. Pro vstup slouží bohatě zdobená brána. Nejstarší část paláce se skládá ze 12 samostatných bloků, které byly určeny pro 12 žen. Letní rezidence obsahuje speciální chladící systém a kopule sloužily jako nádrže na vodu.

Bundi

Bundi (Indie, Shutterstock) Bundi je nevelké město v severozápadní Indii, které se rozkládá na úpatí kopce, ke kterému se pojí i městský palác. Vrchol kopce zdobí tzv.Taragarh, což je hvězdná pevnost, která nabízí omamující výhled nejen na palác a město, ale také na okolní nádrže. Ve měste žil i autor Knihy džunglí, spisovatel Rudyard Kipling. Ten prý o paláci prohlásil, že vypadá „jako kdyby jej postavili místo lidí skřítkové“.

Červená pevnost

Červená pevnost má svůj název odvozen od červeného pískovce, z něhož jsou postaveny její zdi. Nachází se v Dillí v Indii a je chráněna 18 m vysokou zdí. Pevnost byla postavena v letech 1638 až 1648 pro mughalského císaře Šáhdžáhána a proslavila se bohatstvím mramoru, stříbra a zlata i hojnou klenotnickou výzdobou. Každý večer kromě pondělí zdobí pevnost velkolepá zvuková a světelná show.

Dillí

Dillí (Indie, Alena Prevorová) Dillí je největší město Indie a obývá ho přibližně 14 milionů obyvatel. Městem protéká Jamuna, jedna z nejposvátnějších hinduistických řek.V rámci Dillí se nachází i hlavní město Nové Dillí, které je neoddělitelnou součástí města a sídlem federálních vládních orgánů. Moderní Dillí. Moderní Dillí je chaotická tapisérie středověkého opevnění, mughálských mauzoleí, prašných bazarů a velkých nákupních středisek.

Džajpur

Džajpúr (Indie, Shutterstock) Džajpur je díky růžové barvě domů historického centra nazýván "Růžové město". Byl vybudovánv roce 1727 na základě zásad staroindické Silpašástry, což byl první světový architektonický kodex. Na město měla velký vliv královská rodina a Džajpur byl dokonce jednu dobu hlavním městem království.

Džajsalmér

Džajsalmér (Indie, Shutterstock) Džajsalmér je pouštní město a město pohádky tisíce a jedné noci. Z dálky připomíná Džajsalmér fatu morgánu, které vévodí pevnost ze žlutého pískovce. Slunce, odrážející se na jejích zdech, dalo Džajsalméru přezdívku Zlaté město. Pevnos  v Džajsalméru je dechberoucí památka, je to masivní hrad z pískovce. Město charakterizuje i obchod s velbloudy.

Džódhpur

Džodhpur (Indie, Shutterstock) Ve městě Džódhpur se nachází královský palác. Pevnost s městem kontrolovala frekventovanou obchodní cestu do přístavních obchodních center v Gudžarátu.
Městu se také říká modré město díky domům, které jsou již od počátku často natírány vápnem, do kterého se však přidává mědný sulfát, který funguje jako dezinfekce proti plísním. Okolo starého města se nachází 10 km dlouhá městská zeď , pocházející z 16. století. 

Fatehpur Sikrí

Fatehpur Sikri (Indie, Shutterstock) Fatehpur Sikrí je město nedaleko Agry v Indii. Město dal postavit mogulský císař Akbar v letech 1571-85 na počest narození svého mužského potomka. Po 14 letech však bylo náhle opuštěno, pravděpodobně kvůli nedostatku vody. Akbar se přesunul do Lahauru a dvacet let přestal v Sikrí úplně existovat život. Město leží na skalnatém hřebenu 3 km dlouhém. Nachází se zde palác Fatehpur Sikrí, který je obehnán 6km dlouhou zdí. Ve městě se ukrývá několik atraktivit a většina je postavena z červeného pískovce.  

Humajúnova hrobka

Mughalskou hrobku nechala postavit manželka druhého mughalského císaře Humájúna v pol. 16. století. Humajúnova hrobka je zařazena na seznam UNESCO a najít byste ji mohli v indickém hlavním městě Novém Dillí. Je příkladem rané mughalské architektury. Hrobka je typická rauza, tj. zahradní hrobka. Kolem hrobky se nalézá mughalská zahrada, jejíž zahradní architektura vychází ze zahrad perských.

Chittorgarh

Město Chittorgarh byste na mapě hledali na severozápadě Indie, ve státě Rádžasthán. Leží na řece Berach a je to bývalé hlavní město království Mewar. Ve městě žije přibližně 190 tisíc lidí a dominantní turistickou atrakcí je stejnojmenná pevnost Chittorgarh. Pevnost se nachází na 180 metrů vysokém kopci a sloužila jako tvrz různým indickým válečníkům. Tato UNESCO památka byla postavena v 7. století obyvateli Maurjovské říše. Pevnost je ve tvaru ryby a obklopuje ji 13 kilometrů dlouhá zeď. Celý komplex zahrnuje několik paláců, chrámů, památníků a dalších staveb. Kromě pevnosti se ve městě nachází i další chrámy a paláce a pořadají se tu nejrůznější festivaly a oslavy.

Indická brána

Kamenný oblouk, který se nazývá Indická brána se nachází v hlavním městě Nové Dillí. Je postaven v ulici Rajpath v nové části města a je vysoký 42 metrů. Zajímavostí je, že zdi brány obsahují 85 000 jmen. Tato jména patří indickým vojákům, kteří padli za první světové války a v afghánské válce z roku 1919. S obloukem se pojí hrob neznámeho vojáka a hořící věčný oheň. Před obloukem také stojí čestná stráž indické armády.

Indie

Indie (Indie, Shutterstock) Indie je obrovská země, rozprostírající se na poloostrově Přední Indie v Asii. Je to druhý nejlidnatější stát za Čínou, ale díky stále vzrůstajícím trendu porodnosti se odhaduje, že kolem roku 2023 by ji měla Čína přenechat prim. Leží na třech řekách Indu, Ganze a Brahmaputře. Na severu země se rozkládá pohoří Himaláj. Hlavní město se nazývá Nové Dillí. Indická velmoc má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik. Indie celosvětově obchoduje, těží i z investic amerických firem, které často figurují na indickém trhu. Indie také vlastní jaderné země. 

Jantar Mantar

Jantar Mantar je observatoř s kamennými sochami, která se nachází v Džajpúru. Sochy vrhají stíny a podle nich se počítal čas v dřívější dobách. Observatoř je komplex 19 architektonických astronomických nástrojů postavených na příkaz mahárádži Džaj Sinha. Stavby byly dokončeny v roce 1738. Součástí observatoře jsou i největší kamenné sluneční hodiny na světě. Komplex je na seznamu UNESCO.

Nové Dillí

Nové Dillí (Indie, Shutterstock) Hlavní město Indie se nazývá Nové Dillí a je to městská část města Dillí. Sídlí zde zákonodárná, výkonná i soudní moc společně s indickou vládou. Základní kámen města nechal položit anglický král a indický císař Jiří V. a oficiálně bylo hlavní město představeno v roce 1931. Do té byla hlavním městem Kalkata. Přímo v Novém Dillí žije pouze 250 tisíc obyvatel, v celé oblasti Dillí pak 11 milionů obyvatel. 

Palác větrů

Oficiální název Paláce větrů je Hawa Mahal. Tento pískovcový palác se nachází v Džajpúru v Indii a byl postaven v roce 1799 mahárádžou Sawai Pratap Singhem zasvěcen Krišnovi. V oknech se nachází barevné vitráže. Tento pětipatrový palác je postaven ve tvaru pyramidy a je vysoký asi pouze 15 metrů. I díky tomu, že palác je postaven z červeného a růžového pískovce, se říká Džajpúru "Růžové město".

Páteční mešita

Páteční mešita, oficiálně Jama Masjid je jedna z největších mešit v Indii. Je postavena z červeného pískovce a je inspirována mešitou v Mekce. Narozdíl od ní má však uprostřed dvora zelený strom a pouze dva 41 metrů vysoké minarety. Na nádvoří stojí nádherná hrobka Šeika Salima Čištiho z bílého mramoru s neuvěřitelně přesnými a detailními rytinami.

Pičola

Jezero Pichola je významné svými ostrovními paláci a nachází se ve měste Udajpúr v indickém Rádžasthánu. Jezero bylo rozšířeno maharadžem Udai Singhem, který je objevil. Postavil zděnou hráz a jezero má teď rozměry 4x3 km. Na některých místech jezero vysychá a nebo je opravdu velmi mělké. V roce 1754 zde byl vybudován ostrovní palác, který momentálně plní funkci hotelu. 

Qutab Minar

Komplex Qutab Minar zahrnuje věž z červeného pískovce a okolní archeologické naleziště a nachází se v Novém Dillí v Indii. Dominantou je minaret vysoký 73 metrů, což je nejvyšší kamenný minaret na světě. Roku 1193 byla započata stavba věže a dokončena byla v roce 1368. Zajímav je struktura věže. První tři poschodí jsou vystavěny z červeného pískovce, čtvrté a páté patro z mramoru a pískovce. Komplex je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Rádžasthán

Největší indický stát se nachází na severu Indie na hranicích s Pákistánem a jmenuje se Rádžasthán. Je specifický nejen díky poloze, ale také svou kulturou či zvyky. Hlavním městem toho indického státu je Džajpúr. Stát leží v poušti a v okolí se skrývají přírodní rezervace a parky. Konají se zde významné náboženské festivaly a jedním z nich je i Rádžasthánský pouštní festival, kde pouštní lidé zpívají a tančí a významnou roli zde hrají velbloudi.

Rajpath

Ulice Rajpath znamená v překladu Královská cesta a nachází se v Novém Dillí v Indii. Na jednom konci ulice se nachází sídlo indického prezidenta, tzv. Rashtrapati Bhavan a na druhém konci je Brána Indie, která vede k Národnímu stadionu, kde se hrají zápasy pozemního hokeje. Na třídě Rajpath se koná každoročně 26. ledna Pochod v rámci Dne republiky. Den republiky se v Indii slaví od roku 1950, kdy indická Ústava přešla v platnost.

Ranakpur

Ranakpur je vesnička ležící v indickém státě Rádžasthán. Leží mezi městy Džódhpúr a Udajpur v opuštěném údolí na západní straně pohoří Aravalli. Oblast je známá velkou koncentrací opic, které tu žijí. Největší atrakcí je zde ale světově proslulý džinistický chrám, který je zasvěcen Adinathovi, prvnímu z Tirthankarů. Chrám nechal postavit obchodník Seth Dharna Sah za pomoci krále Rana Kumbha, který vládl v království Mewar v 15. století. Součástí je více než 1400 zdobených pilířů, které chrám podepírají. 

Tádž Mahal

Tadž Mahal (Indie, Shutterstock) V indickém městě Ágra se nachází jeden z nových sedmi divů světa, Tádž Mahál. Pomník manželky mogula Šáhdžahána, který byl dostaven v roce 1654 je symbolem Indie. Tato monumentální mramorová stavba je 73 metrů vysoká, povrch je zdoben drahokamy a polodrahokamy. Vstupní brána má symbolizovat příchod do ráje. Stavba díky měnícímu se osvětlení v různých denních dobách mění barvu. Nejvíce však je znám pohled na mléčné bílý Tádž Mahál. 

Thár

S pouští Thár jsou spjatá exotická města Puškár, Džajsalamér a Bíkánér. A poušť je nerozlučně spjata s velbloudem. Je největší jihoasijskou pouští, která se táhne z jižního Pákistánu přes indický Rádžasthán. Poušť dnes obývají převážně muslimové, hinduisté a sikhové, ale původními obyvateli byli nomádi.

Tygří pevnost

Nádherný výhled nabízí masivní Tygří pevnost, která se tyčí nad indickým městem- Džajúr. Původně se pevnost nazvýala Sudarshangarh. Tygří pevnost nechal spolu s celý městem postavit v roce 1734 mahárádža Jas Singh II. Pevnost nikdy nebyla vystavena žádným najezdům a útokům. 

Udajpur

Udajpur (Indie, Shutterstock) "Město jezer", i tak je známé západoindické město Udajpur. Svoje přízvisko získalo díky jezerům, které jsou uvnitř města a mají pověst jednich z nejkrásnějších jezer v zemi vůbec. Na jednom z nich leží nádherny Jezerní palác, který byl dnes přestaven na hotel. Město bylo založeno mahárádžou Udaj Singem, který musel utéct před mughalským králem Akbarem roku 1568. Udajpur má výbornou dopravní infrastrukturu, je spojen se všemi nejdůležitějšími městy Indie silnicemi, železnicemi a dokonce má i letiště. Ve městě se nachází mnoho památek a Udajpur je poměrně známý i v oblasti umění a řemesel.

Bíkánér

Bíkánér je město ležící v indickém státě Rádžasthán. Bylo založeno v roce 1486 Raem Bikou, synem zakladatele města Džódhpur. Ve městě můžete navštívit pevnost Džunágarh tvořenou několika paláci a obehnanou mohutnými hradbami, bývalý prezidentský palác Laxmi Niwas nebo džinistcký chrám Bhandasar proslulý svými nástenými malbami. Nedaleko se také nachází proslulý chrám Karni Mátá.

Šékhávátí

Historický region Šékhávátí se nachází severovýchodní částí indického státu Rádžasthán a je proslulý především havélí, což jsou domy obchodníků zdobené nádhernými malbami. Mezi ty nejznámější patří Binsindar Névátia havélí nebo Guláb Ráj Ládia havélí. V tom regionu můžete navštívit mimo jiné nejrůznější pevnosti, chrámy a jiné atrakci, za zmínku pak stojí například pevnost Mandáva či hrad Arooka. V regionu se pořádá i několik zajímavých festivalů. 

Puškar

Na severozápadě Indie leží ve státe Rádžasthán město Puškar. Nachází se na západě pohoří Aravalli na břehu jezera Puškar. Toto poutní místo je zastávkou hindú a sikhů. Puškar je proslulý svými chrámy, které většinou pochází až z 18. století díky tomu, že většina původních byla srovnána se zemí během dobytí muslimy. Nejznámější z nich je Brahmův chrám, který byl postaven ve 14. století. Kromě chrámů se zde nachází i spoustu ghátů, kde se poutníci koupou v posvátné vodě.

Chrám Karni Mátá

Chrám Karni Mátá se nachází ve městě Déšnók v indickém státě Rádžasthán a jeho dnešní podoba byla dokončena ve 20. století. V chrámě se uctívají posvátné krysy, proto se mu také říká "chrám krys". Žije zde přibližně na 25 tisíc černých krys, kterým se říká kabbas. K chrámu se pojí legenda, že nevlastní syn bojovnice Karni Mátá se utopil, když se snažil napít z nádrže. Když pak se Karni Mátá snažila prosit u boha smrti Yamy, aby ho oživil, učinil tak na její naléhání výměnou, že všechny děti včetně nevlastního syn budou převtěleni po smrti do krys. 

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative