Pojištění

Pojištění záruky v důsledku úpadku CK

Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA a.s., smlouva číslo 1357517152. Originál certifikátu o pojištění CK (2019, 2020) můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři. Kopii certifikátu vám zašleme společně s Nabídkou zájezdu.

Cestovní pojištění

Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. (dále jen CK) a Generali Českou pojišťovnou a.s., číslo rámcové pojistné smlouvy a produktové doložky 2087157251.

Cestovní pojištění zahrnuje:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně převozu do nemocnice, přeložení a repatriace nemocného či ostatků zpět do ČR až do výše 1 500 000 Kč u zájezdů do Evropy (včetně Egypta, Izraele, Jordánska, Maroka a Turecka) a 3 000 000 Kč u zájezdů do mimoevropských zemí, z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se vztahuje na poznávací zájezdy až do nadmořské výšky 5500 m a zájezdy s turistikou do nadmořské výšky 3500 m, ale nevztahuje se na vysokohorskou turistiku nad 3500 m);

  • 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události;

Cestovní pojištění
Smluvní ujednání cestovního pojištění CK Alvarez
Tabulka členění sportů

Pojištění storna zájezdu STORNO

Dále je možné sjednat pojištění úhrady stornovacích poplatků Generali České pojišťovny a.s. s pojistným plněním do výše 30 000 Kč nebo 50 000 Kč pro Evropu a 50 000 Kč, 100 000 Kč a 150 000 Kč pro ostatní svět, vždy se spoluúčastí 20 %. Cena tohoto pojištění je uvedena u každého zájezdu ve službách za příplatek jako pojištění STORNO a to v takové výši, aby pokryla cenu zájezdu při maximálním stornu ve výši 100%. Pro zájezdy s cenou vyšší než 187 000 Kč je nutné sjednat individuální pojištění či akceptovat limit plnění 150 000 Kč.

Pojištění STORNO se vztahuje na tyto události:

a) úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného;
b) nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného;
c) nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného;
d) ztráty zaměstnání pojištěného;
e) vydaného nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného; nevztahuje se však na storno cesty z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií;
f) živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu.

Podmínky pojištění úhrady stornovacích poplatků naleznete zde a smluvní ujednání cestovního pojištění CK Alvarez k dispozici zde. Podmínky byly aktualizovány o výluku pro pojištění storna cesty z důvodu varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného ministerstvem zahraničních věcí České republiky z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. Tuto aktualizaci naleznete zde.

Pojistné za pojištění stornopoplatků musí být uhrazeno v plné výši spolu se zálohou na zájezd.

Rozšířené cestovní pojištění STORNO+

Pro zájemce zprostředkujeme rozšířené cestovní pojištění STORNO+ ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a.s.. Toto rozšířené cestovní pojištění zahrnuje standardní cestovní pojištění a pojištění STORNO a dále úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, zavazadel a také pojištění nevyužité dovolené a přerušení cesty. Cena tohoto pojištění je uvedena u každého zájezdu ve službách za příplatek jako pojištění STORNO+ a to v takové výši, aby pokryla cenu zájezdu při maximálním stornu ve výši 100%. Částku za toto pojistné je nutné uhradit společně se zálohou.

Přesnou specifikaci pojistných událostí a rozsahu pojištění naleznete ve Všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách.

Cena zájezdu do: 37 500 62 500 62 500 125 000 187 000
Územní platnost Evropa Svět
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Úrazové pojištění    
- nezbytné léčení 20 000 20 000 40 000 40 000 40 000
- trvalé následky 200 000 200 000 400 000 400 000 400 000
- smrt úrazem 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000
Pojištění odpovědnosti    
- škoda na zdraví 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
- škoda na věci 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
- škoda finanční 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pojištění cest. zavazadel 20 000 20 000 50 000 50 000 50 000
Pojištění storna 30 000 50 000 50 000 100 000 150 000
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 25 000 25 000 50 000 75 000
Pojištění přerušení cesty 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Cena pojištění STORNO+ 512 841 841 1632 2680

Všechny výše uvedené informace jsou platné k 15. 10. 2019.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative