Pojištění

Pojištění záruky v důsledku úpadku CK

Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA a.s., smlouva číslo 1357517152. Originál certifikátu o pojištění CK (2019, 2020) můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři. Kopii certifikátu vám zašleme společně s Nabídkou zájezdu.

Cestovní pojištění

Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. (dále jen CK) a Generali Českou pojišťovnou a.s., číslo rámcové pojistné smlouvy a produktové doložky 2087157251.

Cestovní pojištění zahrnuje:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně převozu do nemocnice, přeložení a repatriace nemocného či ostatků zpět do ČR až do výše 1 500 000 Kč u zájezdů do Evropy (včetně Egypta, Izraele, Jordánska, Maroka a Turecka) a 3 000 000 Kč u zájezdů do mimoevropských zemí, z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se vztahuje na poznávací zájezdy až do nadmořské výšky 5500 m a zájezdy s turistikou do nadmořské výšky 3500 m, ale nevztahuje se na vysokohorskou turistiku nad 3500 m);

  • 24-hodinovou asistenční službu v případě pojistné události;

Cestovní pojištění
Smluvní ujednání cestovního pojištění CK Alvarez
Tabulka členění sportů

Pojištění storna zájezdu STORNO a STORNO+

Vážení klienti, z rozhodnutí Generali Česká pojišťovna a.s. nelze v současné chvíli sjednat k novým smlouvám o zájezdu připojištění na storno zájezdu STORNO a STORNO+. U smluv uzavřených před 22. 4. 2020 připojištění zůstává v platnosti. O budoucím znovuzavedení připojištění na storno zájezdu vás budeme informovat.

Pojištění léčebných výloh zahrnuté v ceně zájezdu zůstává zachováno v nezměněné podobě.

Všechny výše uvedené informace jsou platné k 22. 4. 2020.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative