Jak se přihlásit

1. Telefonicky, faxem, dopisem, e-mailem nebo osobně si zarezervujete požadovaný počet míst ve vámi vybraném zájezdu. Rezervace platí 10 kalendářních dnů, méně než měsíc před odjezdem se tato doba zkracuje.

2. E-mailem od nás obdržíte potvrzení rezervace včetně čísla rezervace. Spolu s potvrzením vám zašleme formulář SMLOUVY O ZÁJEZDU (dále jen SoZ), aktuální Všeobecné obchodní podmínky a sken certifikátu o zákonném pojištění proti úpadku. K přihlášení je možno použít i formulář SoZ publikovaný v tištěném katalogu zájezdů, jeho fotokopii i formulář, který najdete na internetových stránkách. Každá přihlašovaná osoba musí vyplnit vlastní formulář SoZ.

3. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou SoZ naskenujete a následně zašlete skrze webové rozhraní CK Alvarez, podáte osobně, nebo zašlete poštou na adresu cestovní kanceláře Alvarez s.r.o. (dále jen CK) před skončením platnosti rezervace. Nezapomeňte uvést slevy, o které žádáte (strana 5 katalogu nebo na tomto webu), dále služby za příplatek, jako jednolůžkový pokoj, víza, pojištění, výlety či vstupy, které je nutné zajistit předem (ceny jsou uvedeny u každého zájezdu v katalogu či na webu CK), číslo pasu a jeho platnost. Zkontrolujte si, že máte v pasu dostatek volných stran (obvykle jedna dvoustrana pro každé požadované vízum).

4. Jako zálohu uhradíte částku ve výši 30 % z katalogové ceny zájezdu zaokrouhlenou na tisíce směrem nahoru. Minimální výše zálohy je 10 000 Kč, u zájezdů s cenou vyšší než 63 500 Kč pak záloha činí jednotných 20 000 Kč. Jestliže do začátku zájezdu zbývá méně než 40 dnů, je nutné uhradit jeho cenu v plné výši. Úhradu je možno provést hotově v provozovně CK, dále bankovním převodem na její účet, vkladem na účet v bance, nebo na poště na účet vedený u Poštovní spořitelny a také poštovní poukázkou na účet či adresu CK. Pokud objednáváte pojištění stornopoplatků STORNO, nebo STORNO+, je nutné uhradit pojistné společně se zálohou.

5. Po obdržení platby zálohy vystaví CK potvrzenou SoZ – potvrzení o zájezdu a vyúčtování veškerých proběhlých i zbývajících plateb zohledňující přiznané slevy a služby za příplatek. Spolu s ním obdržíte doklad o pojištění CK proti úpadku. Nyní se stáváte účastníkem zájezdu CK Alvarez.

6. Doplatek zbývající částky z ceny zájezdu a za objednané doplňkové služby uhradíte tak, aby byl připsán na účet CK nejpozději do 40 dnů před zahájením zájezdu. Od nás pak obdržíte podrobné pokyny k zájezdu s informacemi o odletu, místě a času srazu na letišti. Jestliže není plná cena zájezdu uhrazena ve stanoveném termínu, je CK oprávněna odstoupit od SoZ a účtovat zákazníkovi stornovací poplatky ve výši stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami.

Údaje pro provedení platby:
Adresa: Alvarez s.r.o., třída Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec Králové
Účet: 949 583 2001 / 5500 u Raiffeisenbank a.s.
Nebo účet: 214 702 999 / 0300 u Poštovní spořitelny a. s. (pošta, ČSOB)
Nebo účet: 240 003 0152 / 2010 u FIO banky a.s.
VS: číslo rezervace
SS: počet osob, za které je placeno
Pro platby ze Slovenska doporučujeme využít účet vedený v EUR u FIO banky a.s., a provést SEPA platbu na IBAN: CZ6520100000002500355309, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative