Jak se přihlásit

1. Telefonicky, e-mailem, osobně, nebo nejlépe přes naše internetové stránky si zarezervujete požadovaný počet míst ve vámi vybraném zájezdu a uvedete, zdali budete uzavírat SMLOUVU O ZÁJEZDU (dále jen SoZ) elektronicky přes náš on-line portál, a nebo formulářovou SoZ. Rezervace platí 5 kalendářních dnů, méně než měsíc před odjezdem se tato doba zkracuje.

2. Nejrychlejší a nejvýhodnější je uzavření SoZ elektronicky přes náš on-line portál. E-mailem od nás obdržíte potvrzení rezervace a odkaz na přihlášku na zájezd. Tu vyplníte přímo na našich internetových stránkách. Do přihlášky je možné uvést až 4 klienty cestující na zájezd a přihlášení může provést i zákazník, který sám na zájezd necestuje. Po odeslání přihlášky od nás obdržíte nabídku zájezdu, kde budou specifikovány všechny slevy, služby za příplatek a celková cena zájezdu. Tato nabídka bude mít jasně definovanou platnost (dle doby rezervace letenek v rozmezí 1 až 7 dní), během které ji můžete včasným potvrzením akceptovat. Tím dochází k uzavření SoZ. Po uplynutí termínu pro akceptaci nabídky se nabídka stává neplatná, avšak lze ji po telefonické či emailové žádosti obnovit. Po uzavření SoZ obdržíte pokyny k platbě zálohy, viz bod 4.

3. Pokud se rozhodnete uzavřít formulářovou SoZ, taktéž od nás e-mailem obdržíte potvrzení rezervace včetně čísla rezervace. Spolu s potvrzením vám zašleme formulář návrhu SoZ, aktuální Všeobecné obchodní podmínky a sken certifikátu o zákonném pojištění proti úpadku. K přihlášení je možno použít i formulář SoZ publikovaný v tištěném katalogu zájezdů či umístěný na webových stránkách. Každá přihlašovaná osoba musí vyplnit vlastní formulář SoZ. Řádně vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář návrhu SoZ zašlete poštou na adresu cestovní kanceláře Alvarez s.r.o. (dále jen CK), nebo podáte osobně před skončením platnosti rezervace. Nezapomeňte uvést slevy, o které žádáte, dále služby za příplatek, jako jednolůžkový pokoj, víza, pojištění, výlety či vstupy, které je nutné zajistit předem (ceny jsou uvedeny u každého zájezdu v katalogu či na webu CK), číslo pasu, zemi vydání a jeho platnost. CK ověří správnost návrhu, případně v komunikaci se zákazníkem odstraní jeho nedostatky. Potvrzením návrhu ze strany CK je SoZ uzavřena. Společně s potvrzenou SoZ od nás dostanete e-mailem, či poštou pokyny k platbě zálohy.

4. Jako první zálohu uhradíte částku ve výši 40 % z katalogové ceny zájezdu zaokrouhlenou na tisíce směrem nahoru. Jestliže do začátku zájezdu zbývá méně než 40 dnů, je nutné uhradit zálohu ve výši 50% z katalogové ceny zájezdu (zaokrouhlenou na tisíce směrem nahoru) při uzavření SoZ a doplatek ceny zájezdu včetně všech doplňkových služeb do 2 dnů od uzavření SoZ. Jednotlivé úhrady je možno provést buď v hotovosti přímo CK, nebo u k tomu zmocněného zástupce CK. Nejvhodnějším způsobem je provedení úhrad bankovním převodem na účet číslo 2400030152/2010 vedený u FIO banky a. s. v Hradci Králové. Nedoporučujeme zaslání poštovní poukázkou na účet či adresu CK - Alvarez s.r.o., třída Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec Králové, je to drahé a pomalé. Vždy je třeba uvést jako VS číslo nabídky zájezdu či čísla rezervace a jako SS počet osob, za které je placeno. Po včasném uhrazení zálohy v souladu s obdrženými pokyny je SoZ účinná a CK je povinna podle ní plnit.

Pokud objednáváte pojištění stornopoplatků STORNO, nebo STORNO+, je nutné uhradit pojistné společně se zálohou.

5. Doplatek zbývající částky z ceny zájezdu a za objednané doplňkové služby uhradíte tak, aby byl připsán na účet CK nejpozději do 40 dnů před zahájením zájezdu. Od nás pak obdržíte podrobné pokyny k zájezdu s informacemi o odletu, místě a času srazu na letišti. Jestliže není plná cena zájezdu uhrazena ve stanoveném termínu, je CK oprávněna odstoupit od SoZ a účtovat zákazníkovi stornovací poplatky ve výši stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami.

Údaje pro provedení doplatku:
Adresa: Alvarez s.r.o., třída Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec Králové
Účet: 240 003 0152 / 2010 u FIO banky a.s.
VS: číslo nabídky, nebo číslo rezervace
SS: počet osob, za které je placeno
Pro platby ze Slovenska doporučujeme využít účet vedený v EUR u FIO banky a.s., a provést SEPA platbu na IBAN: CZ6520100000002500355309, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative