Charakteristika zájezdů

Nabízené poznávací zájezdy směřují do nejzajímavějších a nejexotičtějších míst Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie i Evropy. Program je vždy připraven tak, aby umožnil maximální, a pokud možno, i netradiční poznávání navštívených zemí či oblastí. Kromě poznávací části se snažíme do každého programu zahrnout dle možností také pobyt v přírodě, lehkou pěší turistiku i odpočinek u moře.

Naší specializací jsou letecké zájezdy. V jejich průběhu se zaměřujeme na maximální poznání navštívených míst. Snažíme se nebrouzdat po povrchu, ale v mezích organizované turistiky se ponořit i do hloubky a nabídnout vám nejen prohlídky památek a přírodních zajímavostí, ale i poznání místní dopravy, kultury, lidí, kuchyně.

Komfortní a pohodové zájezdy (označené mírou komfortu 5 - 4) směřují do civilizovanějších zemí, v rámci exotiky jsou určeny klientům, kteří chtějí cestovat pronajatými minibusy či komfortními vlaky a bydlet v hotelech střední kategorie. Cílem je především navštívit památky a další zajímavá místa, občas si odpočinout u hotelového bazénu nebo na turistické pláži. Přesto jsou některé z programů intenzivní a nabízejí širokou škálu poznání.

Cestovatelské a zážitkové zájezdy (označené mírou komfortu 3 - 2) jsou určeny klientům, kteří dávají přednost hloubce a množství zážitků před luxusem. Naší snahou je uspokojit především ty z vás, kteří svou dovolenou nechcete trávit v unifikovaných hotelech a pokud to možnosti dovolují, cestováním klimatizovanými minibusy od jedné památky ke druhé v mikroklimatu uzavřené skupiny. Za nižší cenu tak můžete absolvovat kvalitní program zájezdu spojený s autentickými zážitky.

Hlavní důraz klademe na individuální přístup ke každému klientovi. Na své zákazníky nepohlížíme jako na bezejmennou masu turistů, ale snažíme se maximálně vyhovět jejich požadavkům a přáním. 

Naše nabídka poznávacích zájezdů je velmi bohatá a rozhodně uspokojí každého bez rozdílu věku a zájmů,staršími dětmi počínaje a aktivními seniory konče. V případě fyzicky náročnějšího programu na klasických poznávacích zájezdech jsou vždy připraveny jeho méně obtížné varianty, ze kterých si může každý vybrat to nejvhodnější dle svého momentálního zájmu, chuti či kondice.

Programy našich cest připravujeme s maximální pečlivostí a zodpovědností. I když máme s jejich tvorbou a organizací mnohaleté zkušenosti, jsme čas od času nuceni k drobné improvizaci nebo malé změně itineráře. Jde o důsledek těžko předvídatelných faktorů vycházejících z přírodních a politických podmínek navštívené oblasti. Obvykle platí pravidlo, že „čím větší exotiku navštívíme, tím menší spolehlivost očekáváme”. V letošním roce jsme pro vás připravili téměř dvě stovky zájezdů do celého světa, při jejichž organizaci a prodeji, stejně jako v minulých letech, spolupracujeme s několika dalšími cestovními kancelářemi. Tímto způsobem čelíme riziku neobsazení zájezdů a jejich rušení.

Cestujeme v malých skupinách a počet účastníků našich zájezdů většinou nepřesahuje 16 osob. Výjimkou jsou některé zájezdy v oblasti Středomoří a ostrovů Atlantiku. U každého zájezdu je uvedena velikost skupiny.

Na našich zájezdech vás budou doprovázet zkušení česky či slovensky hovořící průvodci, kteří navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a zpravidla hovoří jazykem v zemi běžně používaným.

Přihlášení na zájezdy je lépe neodkládat na poslední chvíli, neboť jen tak se budete moci po všech stránkách dobře připravit (očkování, potřebná výbava, účast na schůzce). Pozdní přihlášení s sebou může přinést komplikace při zajišťování letenek, jízdenek, vstupních víz či nejrůznějších služeb v navštívených zemích.

Dělení zájezdů dle náročnosti a úrovně služeb – vysvětlivky symbolů

Pro zpřehlednění naší nabídky je každý zájezd označen počtem dní a několika symboly. Upozorňujeme, že každý zájezd je jiný, ne vždy splňuje naprosto všechna kritéria dané kategorie. Podrobný popis služeb naleznete vždy u konkrétního zájezdu.

Náročnost

Ve snaze hodnotit náročnost našich zájezdu jsme nevycházeli pouze z kritéria fyzické náročnosti. Některé zájezdy mohou být náročné dlouhými celodenními či nočními přejezdy, kvalitou cest, svou délkou, intenzitou programu, nebo pobytem ve vysokých nadmořských výškách. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na nás obrátit a vše konzultovat. Rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

Náročnost 1

kratší poznávací zájezdy pronajatou dopravou, leckdy s odpočinkem u moře

Náročnost 2

delší poznávací zájezdy, lehká turistika, cestování pronajatou i místní dopravou

Náročnost 3

náročnější poznávací zájezdy, obvykle s několika nočními přejezdy, či dlouhými celodenními přejezdy či pobytem ve vysoké nadmořské výšce

Náročnost 4

turistika je náplní zájezdu v kombinaci s poznávacím programem s náročnými celodenními přejezdy, často po nezpevněných cestách

Náročnost 5

kombinace několikadenních treků a jiného sportovního programu

Náročnost 6

několikadenní treky v horách, kdy turistika je stěžejní náplní zájezdu

Náročnost 7

náročné vysokohorské treky, treky v ledovcovém prostředí, výstupy na trekové vrcholy

Komfort

Komfortní zájezdy

Komfortní zájezdy

Jde o kratší cesty na 1 - 2 týdny, vždy bez dlouhých či nočních přejezdů. Doprava je realizována vždy pronajatými vozidly (taxi, auta, minibusy) nebo v komfortních vlacích. Delší vzdálenosti jsou překonávány letecky. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední kategorie. Součástí je i stravování, alespoň formou snídaní, obvykle se však jedná o polopenze či plnou penzi.

Pohodové zájezdy

Pohodové zájezdy

Cesty na období 2 – 3 týdnů, bez nočních přejezdů, mohou se však vyskytovat delší denní přesuny. Doprava je realizována téměř vždy pronajatými vozidly (taxi, auta, minibusy) nebo v komfortních vlacích. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v USA a Kanadě za příplatek) s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední kategorie, výjimečně může být ubytování i autentičtější. Součástí je i stravování, alespoň formou snídaní.

Cestovatelské zájezdy

Cestovatelské zájezdy

Jedná se o delší zájezdy na 2 – 4 týdny. Doprava je volena tak, aby byla efektivní a pokud je to možné, nabídla současně i příležitost poznat dopravní systém navštívených zemí a jeho prostřednictvím se seznámit s místními obyvateli. Nejčastěji jde o kombinaci pronajatých dopravních prostředků na výlety a veřejné dopravy na delší vzdálenosti. V případech, kdy dopravní infrastruktura nedovoluje cestovat efektivně veřejnou dopravou, volíme pronajaté minibusy. Během zájezdu se absolvuje i několik nočních přejezdů, zajištěných v lehátkových vlacích či autobusech. Ubytování slouží především k přespání, nikoliv k trávení volného času. Obvykle je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v Austrálii a částečně na Novém Zélandu čtyřlůžkových) s příslušenstvím v malých hotelech, motelech, penzionech a guesthousech místního standardu se základním vybavením. Několik nocí může být ubytování i autentičtější, například na palubě lodi, v domorodém domě, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech či jurtách během pobytu na horách nebo v přírodě. Stravování je obvykle individuální podle vašich chutí a potřeb.

Zážitkové zájezdy

Zážitkové zájezdy

Často dlouhé cesty na 4 týdny a více. Doprava je volena tak, aby byla efektivní a pokud je to možné, nabídla zároveň i příležitost poznat dopravní systém navštívených zemí a jeho prostřednictvím se seznámit s místními obyvateli. Během zájezdu se absolvuje více nočních přejezdů zajištěných v lehátkových vlacích, ale i běžných autobusech. Cesty mohou být nezpevněné, a tedy i dost prašné, cestování je pak zdlouhavé a někdy i únavné. Ubytování slouží k přespání, je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím vlastním i společným v malých hotelech, motelech, penzionech a guesthousech místního standardu se základním vybavením, v Mongolsku v jurtách. Spát můžete také například na palubě lodi, v domorodém domě, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech během pobytu na horách nebo v přírodě. Stravování je individuální, tam, kde se nelze stravovat individuálně, je zajištěno, ale může být velmi prosté.

Expediční zájezdy

Expediční zájezdy

Naštěstí ještě není celý svět zaplaven turisty a zbývají zajímavá a krásná místa v odlehlých oblastech, ale bez dostatečné turistické infrastruktury. Pokud se na ně chcete s námi vypravit, musíte se spokojit s velmi jednoduchým ubytováním (často však jediným dostupným), občas i nepohodlným cestováním ve vlacích či autobusech, několika nočními přejezdy a místním jídlem, které je k dispozici. Určeno pro zkušené či odhodlané cestovatele.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative