Údaje o pasových a vízových požadavcích

Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít biometrický cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pasu vízum nebo vstupní či výstupní razítko státu Izrael. Pro vstup do Ázerbájdžánu, nesmí být v pasu razítko Náhorního Karabachu. Ke vstupu do USA, nebo transitu přes USA je potřeba registrace ESTA, nebo platný pas s vízem USA. Pokud zákazník cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do KLDR, Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie, Súdánu, nebo na Kubu po 21.1.2021 nemůže k cestě do USA (včetně tranzitu na letišti v USA) využít ESTA (Visa Waiver Program), ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum.

CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým pasem. Zákazníkovi cestujícímu s pasem země v EHP poskytne CK informace o vízových podmínkách individuálně po sdělení jeho státní příslušnosti, ale víza si zajistí sám a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit. Držitelé ostatních cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Všechny údaje jsou platné k 1.1.2023.

Přehled zemí, do kterých je nutné pro občany ČR cestovat s vízem, podmínky a čas nutný pro jeho vyřízení

K vyřízení dopředu

Země Cena včetně vyřízení CK Způsob vyřízení Lhůta pro vyřízení Podklady k vyřízení
Austrálie 500 elektronicky 1 den formulář, sken pasu
Ázerbájdžán 900 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg (vel. do 1 MB)
Bhútán v ceně zájezdu partnerská agentura 1 měsíc sken pasu
Čína 500 popl. CK + 2700 poplatek vízovému centru osobní návštěva vízového centra, nutno nechat otisky prstů 1 týden sken pasu, formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Čína - Tibetská autonomní oblast 500 popl. CK + 2700 poplatek vízovému centru osobní návštěva celé skupiny současně ve vízovém centru, nutno nechat otisky prstů 1 týden sken pasu, formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Indie - letecký vstup* 1000 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, barevná fotografie 5x5 v jpg
Indie - pozemní vstup* 300 popl. CK + 2350 poplatek ambasádě osobní návštěva ambasády, nutno nechat otisky prstů 2 týdny formulář, sken pasu, pas, aktuální barevná fotografie 5 x 5 cm, výpis z účtu
Írán 2200 ambasáda + osobní dostavení 3 - 4 týdny formulář, 3x aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm bez brýlí, doklad o pojištění
Jordánsko v ceně zájezdu partnerská agentura 14 dní sken pasu
Kanada 450 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Keňa 700 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken aktuální fotografie jpg 500px x 500px, barevný sken pasu
Kuba 1050 partnerská agentura 1 den sken pasu
Mongolsko 2000 ambasáda 1 měsíc formulář, pas** (platný 12 měsíců po příletu), aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Myanmar 1500 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, aktuální barevná fotografie 4,6 x 3,8 cm
Namibie 2800 ambasáda 2 týdny formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm, výpis z účtu za poslední 3 měsíce
Nový Zéland 1000 elektronicky 3 dny sken pasu
Pákistán 1200 ambasáda 1 týden sken pasu, formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm, potvrzení ze zaměstnání / o důchodu
Rusko 2900 ambasáda 3 týdny formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Srí Lanka 1500 elektronicky 1 den sken pasu
Súdán 2 650 ambasáda 2 týdny sken pasu, 2x formulář, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Tádžikistán + GBAO 2200 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Turkmenistán 3500 partnerská agentura 1 měsíc formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
USA a tranzit přes USA 650 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Vietnam 800 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg, barevný sken fotografie v jpg, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm

* rozdíl dle typu zájezdů
** platnost pasu 12 měsíců po návratu ze zájezdu

K vyřízení na místě

Bangladéš 51 USD
Egypt 25 USD
Etiopie 50 USD
Guyana 25 USD
Indonésie 35 USD
Irák 77 USD
Kambodža 36 USD
Komory 30 EUR
Laos 30 USD
Madagaskar 30 EUR
Nepál 15 dní / 30 dní 30 / 50 USD
Surinam 45 USD
Tanzanie 50 USD
Uganda 50 USD
Zambie 30 USD
Zimbabwe 1 vstup / 2 vstupy 30 / 45 USD

Aktualizované požadavky na podklady pro udělení víza vám sdělíme vždy před zájezdem.

Sken pasu je nutné zasílat ve formátu .jpg a barevném provedení.

Barevnou fotografii je nutno vždy posílat s čistě bílým pozadím.

Pas musí být platná minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu, v některých případech až 12 měsíců.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative