Údaje o pasových a vízových požadavcích

Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít biometrický cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pasu vízum nebo vstupní či výstupní razítko státu Izrael. Pro vstup do Ázerbájdžánu, nesmí být v pasu razítko Náhorního Karabachu. Ke vstupu do USA je potřeba registrace ESTA, nebo platný pas s vízem USA. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do KLDR, Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie, Súdánu, nebo na Kubu od 12.1.2021, nemůže k cestě do USA (včetně transitu na letišti v USA) využít Visa Waiver Program resp. ESTA, ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum.

CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým pasem. Zákazníkovi cestujícímu s pasem země v EHP poskytne CK informace o vízových podmínkách individuálně po sdělení jeho státní příslušnosti, ale víza si zajistí sám a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit. Držitelé ostatních cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Všechny údaje jsou platné k 1.1.2021.

Přehled zemí, do kterých je nutné pro občany ČR cestovat s vízem, podmínky a čas nutný pro jeho vyřízení

K vyřízení dopředu

Země Cena včetně vyřízení CK Způsob vyřízení Lhůta pro vyřízení Podklady k vyřízení
Austrálie 500 elektronicky 1 den formulář, sken pasu
Ázerbájdžán 800 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg (vel. do 1 MB)
Bhútán v ceně zájezdu partnerská agentura 1 měsíc sken pasu
Čína 500 popl. CK + 2700 poplatek vízovému centru osobní návštěva vízového centra, nutno nechat otisky prstů 1 týden sken pasu, formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Čína - Tibetská autonomní oblast 500 popl. CK + 2700 poplatek vízovému centru osobní návštěva celé skupiny současně ve vízovém centru, nutno nechat otisky prstů 1 týden sken pasu, formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Indie - letecký vstup* 950 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, barevná fotografie 5x5 v jpg
Indie - pozemní vstup* 300 popl. CK + 2350 poplatek ambasádě osobní návštěva ambasády, nutno nechat otisky prstů 2 týdny formulář, sken pasu, pas, aktuální barevná fotografie 5 x 5 cm, výpis z účtu
Irák 1800 ambasáda 2 týdny sken pasu, formulář, pas, 2x barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Írán 2200 ambasáda + osobní dostavení 3 - 4 týdny formulář, 3x aktuální fotografie 3,5 x 4,5 cm bez brýlí, doklad o pojištění
Jordánsko v ceně zájezdu partnerská agentura 14 dní sken pasu
Kanada 400 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Keňa 700 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken aktuální fotografie jpg 500px x 500px, barevný sken pasu
Kuba 950 partnerská agentura 1 den sken pasu
Mongolsko 2000 ambasáda 1 měsíc formulář, pas** (platný 12 měsíců po příletu), aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Myanmar 1500 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, aktuální barevná fotografie 4,6 x 3,8 cm
Namibie 2800 ambasáda 2 týdny formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm, výpis z účtu za poslední 3 měsíce
Nový Zéland 1000 elektronicky 3 dny sken pasu
Omán 500/1400 (10/30ti denní) elektronicky 1 týden formulář, barevný sken pasu v jpg, barevný sken fotografie v jpg
Pákistán 1200 ambasáda 1 týden sken pasu, formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm, potvrzení ze zaměstnání / o důchodu
Rusko 2900 ambasáda 3 týdny formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Srí Lanka 1000 elektronicky 1 den sken pasu
Súdán 2 650 ambasáda 2 týdny sken pasu, 2x formulář, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
Tádžikistán + GBAO 2200 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Turkmenistán 3500 partnerská agentura 1 měsíc formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
USA a tranzit přes USA 650 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Vietnam 800 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg, barevný sken fotografie v jpg, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm

* rozdíl dle typu zájezdů
** platnost pasu 12 měsíců po návratu ze zájezdu

K vyřízení na místě

Bangladéš 51 USD
Egypt 25 USD
Etiopie 50 USD
Guyana 20 USD
Kambodža 35 USD
Komory 30 EUR
Laos 30 USD
Madagaskar 30 EUR
Nepál 15 dní / 30 dní 30 / 50 USD
Surinam 40 USD
Tanzanie 50 USD
Uganda 50 USD
Zambie 30 USD
Zimbabwe 1 vstup / 2 vstupy 30 / 45 USD

Aktualizované požadavky na podklady pro udělení víza vám sdělíme vždy před zájezdem.

Sken pasu je nutné zasílat ve formátu .jpg a barevném provedení.

Barevnou fotografii je nutno vždy posílat s čistě bílým pozadím.

Pas musí být platná minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu, v některých případech až 12 měsíců.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative