Všeobecné informace

Zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v českém, výjimečně slovenském jazyce.

Náročnost

Každý ze zájezdů má označenou náročnost na stupnici 1 – 7 a její vysvětlení naleznete na straně 9 našeho katalogu. Při hodnocení jsme nevycházeli pouze z kritéria fyzické náročnosti, dlouhé zájezdy jsou náročné spíše psychicky, než fyzicky.

U některých zájezdů dochází k nevyhnutelným celodenním či nočním přesunům a k zdlouhavému čekání na hranicích některých států během odbavovací procedury. U zájezdů s programem v nadmořské výšce nad 3000 m (Tibet, Ladakh, Peru, Bolívie, Ekvádor, Chile, či treky v Nepálu) mohou nastat zdravotní potíže způsobené nedostatkem kyslíku, které obvykle po několika dnech odezní. Únavu mohou způsobovat odlišné stravovací zvyklosti, hygienické návyky, kvalita cest, intenzita programu, nepříznivé klima nebo mentalita místního obyvatelstva. Zájezdy s vysokohorskou turistikou vyžadují fyzickou připravenost a nejlépe i předchozí zkušenost s pohybem na horách.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny k zájezdům jsou zákazníkům zasílány obvykle 2-4 týdny před plánovaným odletem. Součástí těchto podrobných pokynů je přesný čas a místo setkání s průvodcem či zástupcem CK před odletem, informace o leteckém spojení a dále informace o výši doporučeného kapesného, zdravotní přípravě, klimatických podmínkách, vybavení na cestu, kontakt na český zastupitelský úřad a průvodce a další praktické rady.

Všeobecné podrobné pokyny (nezahrnující místo a čas srazu a informace o leteckém spojení) jsou k dispozici na tomto webu u konkrétních zájezdů nebo vám je kdykoliv na vyžádání zašleme.

Údaje o pasových a vízových požadavcích

Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít biometrický cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pasu vízum nebo vstupní či výstupní razítko státu Izrael. Pro vstup do Ázerbájdžánu, nesmí být v pasu razítko Náhorního Karabachu. Ke vstupu do USA je potřeba registrace ESTA, nebo platný pas s vízem USA. Pokud zákazník cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě do USA (včetně tranzitu na letišti v USA) využít ESTA (Visa Waiver Program), ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum.

Přehled zemí, do kterých je nutné pro občany ČR cestovat s vízem, podmínky a čas nutný pro jeho vyřízení naleznete v samostatné příloze katalogu s Přihláškou na zájezd.

Vstupní víza do zemí s vízovou povinností nejsou až na výjimky v ceně zájezdů zahrnuta. Zákazník si může tato víza zajistit buď sám, nebo jejich zprostředkováním pověřit CK. Ceny víz, jejichž udělení je nutné pro občany ČR před odjezdem na zájezd, včetně poplatku za jejich zajištění, najdete v katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým pasem. Zákazníkovi cestujícímu s pasem země v EHP poskytne CK informace o vízových podmínkách individuálně po sdělení jeho státní příslušnosti, ale víza si zajistí sám a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit. Držitelé ostatních cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Jsou-li vstupní víza vydávána až na hranicích navštívené země, nebo po příletu, pak si je zákazník zajišťuje individuálně na místě. Ceny těchto víz uvádíme u každého zájezdu v definici „Cena nezahrnuje“ a mohou se v průběhu roku měnit. CK neodpovídá za případné neudělení víz či za zvýšení jejich ceny (uváděné ceny jsou platné k říjnu 2018). Jestliže si zákazník zajištění víz objedná, je povinen postupovat dle pokynů CK a v dostatečném předstihu jí doručit na základě výzvy veškeré potřebné podklady (cestovní pas s dostatečným množstvím volných stránek a platností dle požadavků příslušného státu, řádně vyplněné žádosti o víza, fotografie, případně další dokumenty požadované příslušným zastupitelským úřadem). Dále je povinen objednaná víza uhradit do účtované ceny společně s doplatkem zájezdu. V případě pozdního dodání podkladů zákazníkem může dojít k navýšení vízového poplatku za expresní vyřízení žádosti o vízum, případně odmítnutí vyřízení víz ze strany CK. V případě dodání nedostatečných či nevhodných podkladů, zvláště fotografií, může dojít k zamítnutí vydání víza ze strany navštívené země. CK v tomto případě nenese žádnou odpovědnost. Upozorňujeme, že vyřízení víz na některé zájezdy může trvat poměrně dlouhou dobu (až 6 týdnů), po kterou nebudete mít svůj pas k dispozici. Pro udělení téměř každého víza je třeba jedna volná dvoustrana v cestovním pasu. Pro získání víz do některých zemí je nutná osobní návštěva velvyslanectví.

Výstupní poplatky vybírané vládami některých států na pozemních hraničních přechodech či letištích a odletové poplatky nezahrnuté v ceně letenky, které jsou vybírány individuálně na letišti, si každý zákazník hradí sám.

K vyřízení dopředu

Země Cena včetně vyřízení CK Způsob vyřízení Lhůta pro vyřízení Podklady k vyřízení
Austrálie 500 elektronicky 1 den formulář, sken pasu
Ázerbájdžán 800 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg (vel. do 1 MB)
Bhútán v ceně zájezdu partnerská agentura 1 měsíc sken pasu
Čína / Tibet 3300 ambasáda 1 týden sken pasu, formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm
Indie - letecký vstup* 2300 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, barevná fotografie v jpg
Indie - pozemní vstup* 300 popl. CK + 2350 poplatek ambasádě osobní návštěva ambasády, nutno nechat otisky prstů 2 týdny formulář, sken pasu, pas, aktuální barevná fotografie 5 x 5 cm, výpis z účtu
Írán 2200 ambasáda + osobní dostavení 3 - 4 týdny formulář, 3x aktuální fotografie 3,5 x 4,5cm bez brýlí, doklad o pojištění
Jordánsko v ceně zájezdu partnerská agentura 14 dní sken pasu
Kanada 400 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Keňa 700 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken aktuální fotografie jpg 500px x 500px, barevný sken pasu
KLDR 1200 partnerská agentura 3 týdny formulář, sken pasu, barevná fotka v jpg
Kuba 950 partnerská agentura 1 den sken pasu
Mongolsko 2000 ambasáda 1 měsíc formulář, pas** (platný 12 měsíců po příletu), aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm
Myanmar 1400 elektronicky 4 dny formulář, sken pasu, aktuální barevná fotografie 4,6 x 3,8cm
Nový Zéland 1000 elektronicky 3 dny sken pasu
Pákistán 1200 ambasáda 1 týden formulář, pas, kopie pasu, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm, potvrzení ze zaměstnání / o důchodu
Rusko 2900 ambasáda 3 týdny formulář, pas, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm
Srí Lanka 1000 elektronicky 1 den sken pasu
Tádžikistán + GBAO 2200 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Turkmenistán 2200 partnerská agentura 1 měsíc formulář, pas, 2x aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm
USA a tranzit přes USA 450 elektronicky 3 dny formulář, sken pasu
Vietnam 900 elektronicky 3 dny formulář, barevný sken pasu v jpg, barevný sken fotografie v jpg, aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5cm

* rozdíl dle typu zájezdů
** platnost pasu 12 měsíců po návratu ze zájezdu

K vyřízení na místě

Bangladéš 51 USD
Egypt 25 USD
Etiopie 50 USD
Guyana 60 BRL (16 USD)
Indonésie 35 USD
Kambodža 35 USD
Komory 30 EUR
Laos 30 USD
Madagaskar 30 EUR
Nepál 15 dní / 30 dní 30 / 50 USD
Surinam 40 USD
Tanzanie 50 USD
Uganda 50 USD
Zambie 30 USD
Zimbabwe 1 vstup / 2 vstupy 30 / 45 USD

Aktualizované požadavky na podklady pro udělení víza vám sdělíme vždy před zájezdem.

Sken pasu je nutné zasílat ve formátu .jpg a barevném provedení.

Barevnou fotografii je nutno vždy posílat s čistě bílým pozadím.

Pas musí být platná minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu, v některých případech až 12 měsíců.

Cestovní pojištění

Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s., číslo pojistné smlouvy 20871572-51. Bližší informace k tomuto cestovnímu pojištění naleznete na stránce pojištění.

Nástupní místa

U všech zájezdů je nástupním místem Praha. Místo a čas setkání s průvodcem nebo zástupcem CK před odletem nebo odjezdem na zájezd je uvedeno v zaslaných podrobných pokynech k zájezdu. Pro zájemce můžeme individuálně zajistit odlet z jakéhokoliv jiného letiště, například z Vídně, který je však předmětem případného doplatku rozdílu cen letenek.

Doprava

Přepravu do místa konání zájezdů zajišťujeme linkovými lety renomovaných a prověřených leteckých společností z Prahy. Výjimečně se může odlétat z Mnichova, Vídně, Berlína nebo z jiného blízkého evropského letiště - pak je transport na dané letiště a zpět zajištěn minibusem či autobusem s nástupem v Praze. Tato doprava je vždy zahrnuta v ceně zájezdu. Cena každé letenky je včetně letištních tax, palivových a bezpečnostních příplatků. Případné odletové či výstupní poplatky, které letecké společnosti nezahrnou do ceny letenky a jsou placeny na letišti před odletem, si hradí každý zákazník zájezdu individuálně. V ceně letenky je zahrnuta přeprava odbaveného zavazadla podle podmínek letecké společnosti. V rámci Středomoří a ostrovů Atlantiku obvykle 15 – 20 kg, u zájezdů do Asie, Afriky a Austrálie s Oceánií 20 – 30 kg, u zájezdů do Ameriky 23 kg. V případě přeletů během zájezdu je však limit často jen 15 kg. Maximální povolenou hmotnost zavazadel uvádíme v podrobných pokynech. Případnou nadváhu zavazadel si hradí každý zákazník sám. U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín konání v závislosti na zajištěném leteckém spojení, proto je vhodné rezervovat si ve svých osobních plánech několik dní kolem uvedeného termínu. Přes veškerou snahu negarantujeme společnou leteckou přepravu všech klientů současně. Letenky kupujeme v okamžiku naplnění minimální kapacity zájezdu a zvláště pro pozdě přihlášené zákazníky se již nemusí podařit zakoupit letenky na stejný let se skupinou. I z tohoto důvodu doporučujeme hlásit se na zájezdy co nejdříve. Většina leteckých společností zpoplatňuje výběr sedadel v letadle. Proto nemůžeme garantovat společné usazení a výběr míst při odbavení na letišti může být značně omezen. Pokud máte zájem o výběr místa, kontaktujte nás v dostatečném předstihu, sdělíme vám možnosti a ceny.

Místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu (trasy) zájezdu, a to prostředky veřejné dopravy (vlaky, autobusy, minibusy, lodě, MHD), pronajaté dopravy (taxi, pronajatá auta, pronajaté minibusy řízené místním řidičem nebo našim průvodcem, či pronajaté autobusy) nebo další místní a pro Evropany exotické dopravní prostředky (rikša, kůň, velbloud, slon a další). Rozsah a druh dopravy je vždy uveden v podmínkách každého zájezdu. Mezi výše uvedenou místní dopravu, která je zahrnuta v ceně zájezdů, nepatří přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy.

Ubytování

Naší snahou je zajišťovat ubytování neztrácející atmosféru navštívené země v centru dění, tedy blízko hlavních atrakcí či památek. Je stejně pestré jako naše zájezdy a liší se především dle komfortu zájezdů. Na komfortnějších zájezdech je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v USA a Kanadě za příplatek) s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední kategorie. Na středně komfortních zájezdech slouží především k přespání, nikoliv trávení volného času. Obvykle je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v malých neklasifikovaných hotelech, motelech, penzionech, guesthousech nebo chatkách místního standardu se základním vybavením. Několik nocí může být ubytování i autentičtější, například na palubě lodi, v domorodém domě, klášterní ubytovně, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech či jurtách během pobytu na horách nebo v přírodě. Na zájezdech s nízkou mírou komfortu může být ubytování i velmi jednoduché, avšak často jediné dostupné.

V zemích jako USA, Kanada či Austrálie je na našich zájezdech standardem ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se dvěma „manželskými postelemi“ velikosti queen size.

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek. Těm, kteří tento příplatek nechtějí platit a nemají spolucestujícího, nabízíme možnost doobsazení pokojů, k němuž je potřeba dát svolení v Přihlášce na zájezd. Dvoulůžkové pokoje jsou mnohdy vybavené dvoulůžkem - manželskou postelí, berte i toto na zřetel při souhlasu s doobsazením dalším zákazníkem. Pokud již doobsazení není možné, například v případě lichého počtu zákazníků opačného pohlaví, je příplatek za jednolůžkový pokoj povinný pro posledního přihlášeného lichého zákazníka každého pohlaví. Pro trojice společně cestujících zákazníků se na vyžádání pokusíme zajistit třílůžkové pokoje (ne vždy je to však možné). V případě ubytování ve čtyřlůžkových pokojích lze za příplatek, obvykle v případě domluvy 4 osob, zajistit dvoulůžkové. Přesná specifikace ubytování je vždy uvedena v podmínkách jednotlivých zájezdů.

Stravování

Na vybraných zájezdech je v ceně zahrnuto stravování formou snídaní, polopenze nebo plné penze. Stravování někdy není součástí ubytování, zajišťuje je průvodce a podává se mimo hotel. Upozorňujeme, že pokud není uvedeno v podmínkách zájezdu, že se jedná o stravování formou bufetu, jde o kontinentální snídaně doplněné někdy vejci či snídaně lokálního charakteru a jedno až dvou chodové obědy či večeře, ve všech případech s individuálně hrazenými nápoji. Přesný rozsah stravování naleznete v podmínkách každého zájezdu.

Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně a zákazníci se stravují individuálně. Každý si tak může vybrat to, co mu chutná, a dle možností dané lokality přizpůsobit stravování vlastním potřebám. Průvodce vám vždy poradí s výběrem vhodného stravovacího zařízení a doporučí, jaké lokální lahůdky ochutnat. Údaje o cenách potravin, jídel v restauračních zařízeních a další informace týkající se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů k zájezdu.

Vstupné a fakultativní akce

Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí, jako jsou například vyhlídkové lety, výlety lodí či lanovkou, a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak. Tyto výdaje si platí každý zákazník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Na některých zájezdech je nutné objednat vybrané vstupy předem, jejich cenu naleznete v katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. Stejně tak je možné u některých zájezdů objednat balíček kompletního vstupného dle programu. Pokud je možné získat společným nákupem slevu na vstupném, či je to tak lepší z organizačních důvodů, vybírá vstupné průvodce. Předpokládanou orientační částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů uvádíme v podmínkách každého zájezdu. Přesnější výčet nákladů na vstupné a fakultativní akce naleznete v podrobných pokynech k zájezdům.

Průvodce

Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení, česky (výjimečně slovensky) hovořící průvodci s několikaletou praxí, pro které je jejich práce životním stylem a posláním. Navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a hovoří jazykem v zemi běžně používaným. Podílí se na tvorbě programů a snaží se vám představit maximum z toho, co navštívená země nabízí. Doporučí místní speciality, pomáhají se stravováním, poradí, kde výhodně směnit peníze či koupit láhev žaludeční dezinfekce. Organizačně zajišťují průběh zájezdů a během cesty podávají informace o navštívených místech, kultuře, obyvatelstvu a dalších zajímavostech.

V mnoha zemích a lokalitách je zakázáno provázení po památkách zahraničními průvodci a může být trestáno vysokými pokutami. V těchto případech vám pomohou zajistit místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět. Tito místní průvodci nejsou až na výjimky zahrnuti v ceně zájezdu. Ačkoliv jsou naši průvodci orientováni na klienta a budou se o vás starat s maximální péčí, nezastávají funkci osobního tlumočníka, psychologa nebo nosiče zavazadel.

Průvodci provázejí zájezd po celou dobu jeho trvání v místě konání, u některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje letadlem společně se zákazníky. Ti jsou v místě odletu či odjezdu minibusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává po příletu na letišti v cílové zemi.

Zdravotní požadavky státu určení - očkování

Do většiny exotických zemí je doporučené (výjimečně i povinné) konkrétní očkování, do některých oblastí také preventivní antimalarická profylaxe. Očkování je nutné absolvovat v dostatečném předstihu. Před cestou si vždy zkontrolujte stav dosavadního očkování - zejména proti tetanu, záškrtu, spalničkám a dětské přenosné obrně. V tabulce naleznete přehled zemí, kde hrozí zdravotní rizika. U každé z nich jsou vyznačena jak očkování doporučená, tak i ta k úvaze. Do Tanzanie, Ugandy, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany je povinné očkování proti žluté zimnici, stejně tak i do mnoha dalších zemí, pokud cestujete do oblastí s výskytem žluté zimnice, nebo se z nich vracíte. Dále v tabulce naleznete země, kde je doporučeno užívání antimalarik a ve kterých je to k úvaze. Tyto informace jsou převzaty od Světové zdravotnické organizace, jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit. Aktuálně a detailně vám poradí v centrech cestovní medicíny nebo očkovacích centrech.

Amerika

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Argentina D D U D U
Belize D D D P* U U
Bolívie D D D D U U U
Brazílie D D D D U D
Dominikánská rep. D D U U D
Ekvádor D D D P* U D
Francouzská Guyana D D D P U D
Grenada D D D P* U
Guatemala D D D P* U U
Guyana D D U P U U
Honduras D D D P* U U
Chile D D D U U
Jamajka D D D P* U
Kolumbie D D D P* U U
Kostarika D D D P* U U
Kuba D D P*
Mexiko D D U U U
Nikaragua D D D P* U U U
Panama D D D P* U U U
Panenské ostrovy D D D U
Paraguay D D P* U U
Peru D D D U U U
Portoriko D D D U U
Salvador D D D U U U
Surinam D D U P U U
Svatý Vincenc a Grenadiny D D D P* U U
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Afrika

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Botswana D D D U U U U U
Egypt D D D U U U U
Etiopie D D D U U U D
JAR D D D U U U U
Keňa D D D P* U U U D
Komory D D D U D U D
Lesotho D D D U U
Madagaskar D D D P* U U D
Maroko D D D U
Mauricius D D U U
Réunion D D D U
Seychely D D D U U U
Svazijsko D D D U U U D
Tanzanie D D D P U U U D
Uganda D D D P U U U D
Zambie D D D P* D U U D
Zimbabwe D D D P* U D
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Asie

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Arménie D D D U
Ázerbájdžán D D D U U
Bangladéš D D D U U U U
Bhútán D D D U U U U U
Brunej D D D U U U
Čína D D D U U U U U
Filipíny D D D U U U U
Gruzie D D D U
Hong Kong D D D U
Indie D D D U U U U U U
Indonésie D D D U D U U
Írán D D D U U U U
Izrael D D U
Japonsko U D U U
Jižní Korea D D U U U U
Jordánsko D D D U U
Kambodža D D U U U U U U
Kazachstán D D U U U
KLDR D D U U U U
Kyrgyzstán D D U U U
Laos D D D U U U U
Malajsie D D D U U U
Maledivy D D U U
Mongolsko D D D D
Myanmar (Barma) D D D U U U U
Nepál D D D U U U U U
Pákistán D D D U D U D U
Rusko D D D U U U
Singapur D D D U U
Srí Lanka D D D U U U U U
Tádžikistán D D U U U
Taiwan D D D U
Thajsko D D D U U U U U
Turecko D D D U U
Turkmenistán D D U U
Uzbekistán D D U D U
Vietnam D D D U U U U U
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative