Všeobecné informace

Náročnost

Většina poznávacích zájezdů je organizována tak, aby jejich program byl bez větších problémů zvládnutelný každým účastníkem. V případě fyzicky náročnějšího programu je vždy připravena i jeho méně obtížná varianta, aby si mohl každý vybrat dle své momentální chuti a kondice. U zájezdů s turistikou jsou pěší túry doplněním poznávacího programu, ale někdy jde i o neoddělitelnou součást programu a pak za ně není připravena náhradní varianta. V mnoha případech lze ale zvolit obtížnost a délku trasy. Zájezdy s vysokohorskou turistikou vyžadují fyzickou připravenost a nejlépe i předchozí zkušenost s pohybem na horách.

U některých zájezdů je třeba upozornit na občasné, většinou však nevyhnutelné celodenní či noční přesuny a na zdlouhavé čekání na hranicích některých států během odbavovací procedury. U zájezdů s programem v nadmořské výšce nad 3000 m (Tibet, Peru, Bolívie, Ekvádor, Chile, či treky v Nepálu) mohou nastat zdravotní potíže způsobené nedostatkem kyslíku, které obvykle po pár dnech odezní. Únavu mohou způsobovat odlišné stravovací zvyklosti, hygienické návyky, nepříznivé klima nebo mentalita místního obyvatelstva. Některé delší zájezdy jsou náročné spíš psychicky, než fyzicky.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny k zájezdům jsou účastníkům zasílány obvykle 2 - 4 týdny před plánovaným odletem. Součástí těchto podrobných pokynů je přesný čas a místo setkání s průvodcem či zástupcem CK před odletem, informace o leteckém spojení a dále informace o výši doporučeného kapesného, zdravotní přípravě, klimatických podmínkách, vybavení na cestu, kontakt na český zastupitelský úřad a průvodce a další praktické rady.

Všeobecné podrobné pokyny (nezahrnující místo a čas srazu a informace o leteckém spojení) jsou k dispozici na tomto webu nebo vám je kdykoliv na vyžádání zašleme.

Vstupní víza

Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít biometrický cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pase vízum nebo vstupní či výstupní razítko státu Izrael. Pro vstup do Ázerbájdžánu, nesmí být v pasu razítko Náhorního Karabachu.

Ke vstupu do USA je nutný biometrický pas a registrace ESTA nebo platný pas s vízem USA. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě do USA (včetně tranzitu na letišti v USA) využít ESTA (Visa Waiver Program), ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum. Tato úprava se bohužel týká nejen všech zájemců o zájezdy do USA, ale také např. do Kanady, Mexika, Střední Ameriky, výjimečně i Jižní Ameriky a v neposlední řadě do Francouzské Polynésie, kde letecké spojení do cílových destinací je zajištěno s transitem v USA. Aktuální informace, prosíme, žádejte v CK Alvarez.

Vstupní víza do zemí s vízovou povinností pro občany ČR nejsou až na výjimky v ceně zájezdů zahrnuta. Klient si může tato víza zajistit buď sám, nebo jejich zprostředkováním pověřit CK. Ceny víz, jejichž udělení je nutné pro občany ČR před odjezdem na zájezd, včetně poplatku za jejich zajištění, najdete v katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým pasem. Jsou-li vstupní víza pro občany ČR vydávána až na hranicích navštívené země, nebo po příletu, pak si je klienti zajišťují individuálně na místě. Ceny těchto víz uvádíme u každého zájezdu v definici „Cena nezahrnuje“ a mohou se v průběhu roku měnit. CK neodpovídá za případné neudělení víz či za zvýšení jejich ceny (uváděné ceny jsou platné k říjnu 2017). Jestliže si účastník zájezdu zajištění víz objedná, je povinen postupovat dle pokynů CK a v dostatečném předstihu jí doručit na základě výzvy veškeré potřebné podklady (cestovní pas s dostatečným množstvím volných stránek a platností dle požadavků příslušného státu, řádně vyplněné žádosti o víza, fotografie, případně další dokumenty požadované příslušným zastupitelským úřadem). Dále je povinen objednaná víza uhradit do účtované ceny společně s doplatkem zájezdu. V případě pozdního dodání podkladů klientem může dojít k navýšení vízového poplatku za expresní vyřízení žádosti o vízum, případně odmítnutí vyřízení víz ze strany CK. V případě dodání nedostatečných či nevhodných podkladů, zvláště fotografií, může dojít k zamítnutí vydání víza ze strany navštívené země. CK v tomto případě nenese žádnou odpovědnost. Upozorňujeme, že vyřízení víz na některé zájezdy může trvat poměrně dlouhou dobu (až 6 týdnů), po kterou nebudete mít svůj pas k dispozici. Pro udělení téměř každého víza je třeba jedna volná dvoustrana v cestovním pasu.

Držitelé jiných než českých cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami.

Výstupní poplatky vybírané vládami některých států na pozemních hraničních přechodech či letištích a odletové poplatky nezahrnuté v ceně letenky, které jsou vybírány individuálně na letišti, si každý klient hradí sám.

Cestovní pojištění

Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s., číslo pojistné smlouvy 19937607-18. Bližší informace k tomuto cestovnímu pojištění naleznete na stránce pojištění.

Nástupní místa

U všech zájezdů je nástupním místem Praha. Místo a čas setkání s průvodcem nebo zástupcem CK před odletem nebo odjezdem na zájezd je uvedeno v zaslaných podrobných pokynech k zájezdu. Pro zájemce můžeme individuálně zajistit odlet z jakéhokoliv jiného letiště, například z Vídně, který je však předmětem případného doplatku rozdílu cen letenek.

Doprava

Přepravu do místa konání zájezdů zajišťujeme linkovými lety renomovaných a prověřených leteckých společností z Prahy. Výjimečně se může odlétat z Mnichova, Vídně, Berlína nebo z jiného blízkého evropského letiště - pak je transport na dané letiště a zpět zajištěn minibusem či autobusem s nástupem v Praze. Tato doprava je vždy zahrnuta v ceně zájezdu. Cena každé letenky je včetně letištních tax, palivových a bezpečnostních příplatků. Případné odletové či výstupní poplatky, které letecké společnosti nezahrnou do ceny letenky a jsou placeny na letišti před odletem, si hradí každý účastník zájezdu individuálně. V ceně letenky je zahrnuta přeprava odbaveného zavazadla podle podmínek letecké společnosti. V rámci Středomoří a ostrovů Atlantiku obvykle 15 – 20 kg, u zájezdů do Asie, Afriky a Austrálie s Oceánií 20 – 30 kg, u zájezdů do Ameriky 23 kg. V případě přeletů během zájezdu je však limit často jen 15 kg. Maximální povolenou hmotnost zavazadel uvádíme v podrobných pokynech. Případnou nadváhu zavazadel si hradí každý klient sám. U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín konání v závislosti na zajištěném leteckém spojení, proto je vhodné rezervovat si ve svých osobních plánech několik dní kolem uvedeného termínu. Přes veškerou snahu negarantujeme společnou leteckou přepravu všech klientů současně. Letenky kupujeme v okamžiku naplnění minimální kapacity zájezdu a zvláště pro pozdě přihlášené účastníky se již nemusí podařit zakoupit letenky na stejný let se skupinou. I z tohoto důvodu doporučujeme hlásit se na zájezdy co nejdříve.

Místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu (trasy) zájezdu, a to prostředky veřejné dopravy (vlaky, autobusy, minibusy, lodě, MHD), pronajaté dopravy (taxi, pronajatá auta, pronajaté minibusy řízené místním řidičem nebo našim průvodcem, či pronajaté autobusy) nebo další místní a pro Evropany exotické dopravní prostředky (rikša, kůň, velbloud, slon a další). Rozsah a druh dopravy je vždy uveden v podmínkách každého zájezdu. Mezi výše uvedenou místní dopravu, která je zahrnuta v ceně zájezdů, nepatří přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy.

Ubytování

Naší snahou je zajišťovat ubytování neztrácející atmosféru navštívené země v centru dění, tedy blízko hlavních atrakcí či památek. Je stejně pestré jako naše zájezdy a liší se především dle typu zájezdu. Na Pohodových poznávacích zájezdech je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v USA a Kanadě za příplatek) s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední kategorie. Na Cestovatelských poznávacích zájezdech slouží především k přespání, nikoliv trávení volného času. Obvykle je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v turistických hotelech, motelech, penzionech, guesthousech nebo chatkách místního standardu se základním vybavením. Několik nocí může být ubytování i autentičtější, například na palubě lodi, v domorodém domě, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech či jurtách během pobytu na horách nebo v přírodě. Na Expedičních poznávacích zájezdech je velmi jednoduché, avšak často jediné dostupné.

V zemích jako USA, Kanada či Austrálie je na našich zájezdech standardem ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se dvěma „manželskými postelemi“ velikosti queen size.

Ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek. Těm, kteří tento příplatek nechtějí platit a nemají spolucestujícího, nabízíme možnost doobsazení pokojů, k němuž je potřeba dát svolení ve smlouvě o zájezdu. Dvoulůžkové pokoje jsou mnohdy vybavené dvoulůžkem - manželskou postelí, berte i toto na zřetel při souhlasu s doobsazením dalším účastníkem. Pokud již doobsazení není možné, například v případě lichého počtu klientů opačného pohlaví, je příplatek za jednolůžkový pokoj povinný pro posledního přihlášeného lichého klienta každého pohlaví. Pro trojice společně cestujících zákazníků se na vyžádání pokusíme zajistit třílůžkové pokoje (ne vždy je to však možné). V případě ubytování ve čtyřlůžkových pokojích lze za příplatek, obvykle v případě domluvy 4 osob, zajistit dvoulůžkové. Přesná specifikace ubytování je vždy uvedena v podmínkách jednotlivých zájezdů.

Stravování

Na vybraných zájezdech je v ceně zahrnuto stravování formou snídaní, polopenze nebo plné penze. Stravování někdy není součástí ubytování, zajišťuje je průvodce a podává se mimo hotel. Upozorňujeme, že pokud není uvedeno v podmínkách zájezdu, že se jedná o stravování formou bufetu, jde o kontinentální snídaně doplněné někdy vejci či snídaně lokálního charakteru a jedno až dvou chodové obědy či večeře s individuálně hrazenými nápoji. Přesný rozsah stravování naleznete v podmínkách každého zájezdu.

Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně a účastnící se stravují individuálně. Každý klient si tak může vybrat to, co mu chutná, a dle možností dané lokality přizpůsobit stravování vlastním potřebám. Průvodce vám vždy poradí s výběrem vhodného stravovacího zařízení a doporučí, jaké lokální lahůdky ochutnat. Údaje o cenách potravin, jídel v restauračních zařízeních a další informace týkající se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů k zájezdu.

Vstupné a fakultativní akce

Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí, jako jsou například vyhlídkové lety, výlety lodí či lanovkou, a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak. Tyto výdaje si platí každý účastník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Na některých zájezdech je nutné objednat vybrané vstupy předem, jejich cenu naleznetev katalogu u každého zájezdu jako službu za příplatek. Stejně tak je možné u některých zájezdů objednat balíček kompletního vstupného dle programu. Pokud je možné získat společným nákupem slevu na vstupném, či je to tak lepší z organizačních důvodů, vybírá vstupné průvodce. Předpokládanou orientační částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů uvádíme v podmínkách každého zájezdu. Přesnější výčet nákladů na vstupné a fakultativní akce naleznete v podrobných pokynech k zájezdům.

Průvodce

Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení, česky (výjimečně slovensky) hovořící průvodci s několikaletou praxí, pro které je jejich práce životním stylem a posláním. Navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a hovoří jazykem v zemi běžně používaným. Podílí se na tvorbě programů a snaží se vám představit maximum z toho, co navštívená země nabízí. Doporučí místní speciality, pomáhají se stravováním, poradí, kde výhodně směnit peníze či koupit láhev žaludeční dezinfekce. Organizačně zajišťují průběh zájezdů a během cesty podávají informace o navštívených místech, kultuře, obyvatelstvu a dalších zajímavostech.

V mnoha zemích a lokalitách je zakázáno provázení po památkách zahraničními průvodci a může být trestáno vysokými pokutami. V těchto případech vám pomohou zajistit místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět. Tito místní průvodci nejsou až na výjimky zahrnuti v ceně zájezdu. Ačkoliv jsou naši průvodci orientováni na klienta a budou se o vás starat s maximální péčí, nezastávají funkci osobního tlumočníka, psychologa nebo nosiče zavazadel.

Průvodci provázejí zájezd po celou dobu jeho trvání v místě konání, u některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje letadlem společně s účastníky. Klienti jsou v místě odletu či odjezdu minibusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává po příletu na letišti v cílové zemi.

Očkování

Do většiny exotických zemí je doporučené (výjimečně i povinné) konkrétní očkování, do některých oblastí také preventivní antimalarická profylaxe. Očkování je nutné absolvovat v dostatečném předstihu. Před cestou si vždy zkontrolujte stav dosavadního očkování - zejména proti tetanu, záškrtu, spalničkám a dětské přenosné obrně. V tabulce naleznete přehled zemí, kde hrozí zdravotní rizika. U každé z nich jsou vyznačena jak očkování doporučená, tak i ta k úvaze. Do Tanzanie, Ugandy, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany je povinné očkování proti žluté zimnici, stejně tak i do mnoha dalších zemí, pokud cestujete do oblastí s výskytem žluté zimnice, nebo se z nich vracíte. Dále v tabulce naleznete země, kde je doporučeno užívání antimalarik a ve kterých je to k úvaze. Tyto informace jsou převzaty od Světové zdravotnické organizace, jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit. Aktuálně a detailně vám poradí v centrech cestovní medicíny nebo očkovacích centrech.

Amerika

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Argentina D D U D U
Belize D D D U U U
Bolívie D D D U U U U
Brazílie D D D U U U
Curacao D D U U U
Dominikánská rep. D D U U U
Ekvádor D D D U U U
Francouzská Guyana D D D P U U
Guatemala D D D U U U
Guyana D D U P U U
Honduras D D D U U U
Chile D D D U U
Jamajka D D D D U
Kolumbie D D D U U U
Kostarika D D D U U U
Kuba D D
Mexiko D D U U U
Nikaragua D D D U U U U
Panama D D D U U U U
Panenské ostrovy D D D U
Paraguay D D U U U
Peru D D D U U U
Portoriko D D D U U
Salvador D D D U U U
Surinam D D U P U U
Venezuela D D D D U U
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Afrika

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Botswana D D D U U U U U
Egypt D D D U U U U
Etiopie D D D U U U U
JAR D D D U U U U
Keňa D D D U U U U D
Komory D D D U D U U
Lesotho D D D U U
Madagaskar D D D U U U U
Maroko D D D U U
Mauricius D D U U
Namibie D D D U U U U U
Réunion D D D U
Seychely D D D D U U
Svazijsko D D D U U U U
Tanzanie D D D P U U U U
Uganda D D D P U U U D
Zambie D D D U D U U D
Zimbabwe D D D U U U
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Asie

Země Břišní tyfus Žloutenka A Žloutenka B Žlutá zimnice Meningitida Cholera Vzteklina Japonská encefalitida Antimalarika
Arménie D D D U
Ázerbájdžán D D D U U
Bangladéš D D D U U U U
Barma (Myanmar) D D D U U U U
Bhútán D D D U U U U U
Brunej D D D U U U
Čína D D D U U U U U
Filipíny D D D U U U U
Gruzie D D D U
Hong Kong D D D U
Indie D D D U U U U U U
Indonésie D D D U D U U
Írán D D D U U U U
Izrael D D U
Japonsko U D U U
Jižní Korea D D U U U U
Jordánsko D D D U U
Kambodža D D U U U U U U
Kyrgyzstán D D U U U
Laos D D D U U U U
Malajsie D D D U U U
Maledivy D D U U
Mongolsko D D D D
Nepál D D D U U U U U
Omán D D U U U
Pákistán D D D U D U D U
Rusko D D D U U U
SAE D D D D
Singapur D D D U U
Srí Lanka D D D U U U U U
Tádžikistán D D U U U
Taiwan D D D U
Thajsko D D D U U U U U
Turecko D D D U U
Turkmenistán D D U U
Uzbekistán D D D D U
Vietnam D D D U U U U U
D - doporučené očkování či užívání antimalarik
U - očkování či užívání antimalarik k uvážení
P - povinné očkování

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative