Zemí habešského císaře

  • 19 dnů
  • od 59 510 Kč
  • Individuální
  • skupina 8 – 16 osob
6.3. - 24.3.2018
1eti18
61 990 Kč uzavřeno, průvodce: Mgr. Pavel Říha
21.11. - 9.12.2018
2eti18
61 990 Kč 60 750 Kč se slevou First minute, garantovaný odjezd, průvodce: Mgr. Pavel Říha Rezervovat
6.3. - 24.3.2019
1eti19
61 990 Kč 59 510 Kč se slevou First minute Rezervovat

shrnutí

  • Velkolepé paláce císaře Fasilida v Gondaru
  • Legendární komplex křesťanských skalních chrámů v Lalibele
  • Ženy kmene Mursi s ozdobným hliněným talířkem v dolním rtu
  • Vodopády Tis Isat na Modrém Nilu

program zájezdu

1. - 2. den
letecký přesun do Addis Abeby (bulváry, tržiště, kostely, Národní muzeum se 3 miliony let starou kostrou slavné Lucy)

3. den
výprava pronajatými jeepy k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit, jezero Langano ve Velké příkopové propadlině, rastafariánské město Shashamane, večerní pozorování vodních ptáků na jezeře Awasa

4. - 6. den
cesta přes Dinsho a dále do Goba (2600 m) v národním parku Bale Mountains, výjezd na náhorní plošinu Sanetti - množství endemických zvířat vč. vzácného vlčka etiopského, porosty lobélií, cestou výhledy na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, návštěva oromské vesnice

7. - 8. den
vesnice horského kmene Konsů, seznámení s tradicemi a životem domorodců, vesnice Gesargio u monumentálního erozního útvaru „New York“ připomínajícího mrakodrap, přejezd do údolí řeky Omo UNESCO do Jinky na území národa Ari (včelí úly zavěšené v korunách akácií, muži nosící zbraně jako odznak dospělosti, večerní trhy), „zlatý hřeb" etiopského jihu - národní park Mago s vesnicemi kmene Mursi (zdejší ženy si zdobí spodní ret talířkem z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou pozorování trpasličích antilop dikdik, prasat bradavičnatých a paviánů), podle času prohlídka etnografického muzea v Jince

9. - 10. den
hlouběji do údolí řeky Omo, centra zdejších kultur Key Afar a Turmi, pestrobarevný trh s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním oblečení i líčení, prohlídka obydlí kmene Hamerů známých typickým zdobením těla červenou hlinkou a rituálními tanci v Turmi, dle sjízdnosti vesnice kmene Arbore nebo Tsemay

11. - 12. den
lodní výlet po jezeře Chamo v národním parku Nechisar (pozorování hrochů a rybářů lovících na chatrných vorech mezi šestimetrovými krokodýly na „krokodýlím trhu" - obrovském shromaždišti zubatých ještěrů), horská vesnice kmene Dorze (zruční tkalci a typické vysoké chýše), stáda zeber a antilop na pevninské šíji Bridge of God mezi jezery Chamo a Abaya, výhledy na jezera a savany z Arba Minch, záhadné kamenné stély v Tiya UNESCO,  návrat do Addis Abeby

13. den
cesta přes impozantní kaňon Modrého Nilu (nosičky vody s velkými džbány na zádech) k jezeru Tana

14. den
jezero Tana (výlet lodí k ostrovním klášterům, kde byla údajně ukryta Archa úmluvy, staleté fresky, bible psané na kůžích s nádhernými iluminacemi, lodě ze stonků papyru), procházka k nilským vodopádům Tis Isat, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci a portugalský most ze 17. století

15. den
město Gondar UNESCO (velkolepé císařské paláce, Fasilidova lázeň, kostel Debre Birhan Selassie), vesnice Wolleka (sídlo Falašů - etiopských židů)

16. - 17. den
přes pohoří Lasta do „etiopské Petry“ - legendami opředený komplex chrámů tesaných do skály ve vesnici Lalibela UNESCO (podzemní chodby, skrytá komnata, důstojní mniši s berlemi, mumie poustevníků, Křížový chrám zasvěcený sv. Jiří)

18. - 19. den
přesun do Addis Abeby, dokončení prohlídky (svérázný trh Merkato, Etnografické muzeum v císařském paláci), návrat do ČR                                                                  

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Addis Abeby včetně všech poplatků, plavbu po jezerech Tana a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, místní dopravu, ubytování, „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo, služby českého a místního průvodce, informační materiály a cestovní pojištění.
Ubytování: 15x turistický hotel (9x dvoulůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím, 6x na jihu velmi jednoduchého typu, možno i vícelůžkové), 2x jednodušší vícelůžkové ubytování v NP Bale.
Doprava: pronajatá terénní auta a minibus, loď, taxi, MHD.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 15x jednolůžkový pokoj 4 500 Kč, pojištění STORNO 880 Kč, STORNO+ 1 180 Kč.

Cena nezahrnuje: etiopské vízum 50 USD, vstupné cca 50 USD.

Poznámka: CK si vyhrazuje právo absolvovat jednotlivé body programu v jiném pořadí v závislosti na aktuálních podmínkách.

Zájezd spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

podrobné pokyny k zájezdu

Můžete si stáhnout nebo vytisknout podrobné pokyny v PDF.

odkazy

Na cestě po severu Etiopie

Na cestě po severu Etiopii - ČT2, 2006

Addis Abeba

Povídání o etiopském hlavním městě Addis Abeba, 2006

Objektiv Addis Abeba

Objektiv Addis Abeba - ČT1, 2009

Objektiv Etiopie - život místních lidí

Objektiv Etiopie - život místních lidí - ČT1, 2016

Lalibela

Dokument o vesničce Lalibela - ČT1, 2013

NP Bale Mountains

Cestopis z NP Bale Mountains, hedvabnastezka, 2007

Kmen Mursiů

Představení kmene Mursi z povodí řeky Omo

Tiye

Krátký článek o kamenných stélech v Tiye, Reflex, Jaromír Marek, 2008

encyklopedie

Addis Abeba

Hlavním a největším městem Etiopie je Addis Abeba. Toto město leží přímo ve středu státu v nadmořské výšce 2355 metrů díky vrcholu Mount Entoto, který shlíží na Addis Abebu. Město je domovem téměř 3.5 milionů lidí. Postaveno bylo z ruin historického města za krále Menika II. v roce 1886. Můžete navštívit například tradiční divado Hager Fikir, Katedrálu sv. Jiřího či se zastavit u památníků Triglachin nebo u Židovského lva.

Ari

Lidé kmenu Ari jsou etnickou etiopskou skupinou. Obývají severní část národního parku Mago. Úroda kmene zahrnuje zrní, kávu, ovoce či med. Ženy jsou známé tím, že prodávají hrnce a nosí sukně vyrobené z banánových stromů nazvané enset. Je to kmen který ještě není zcela probádaný a znám široké veřejnosti. 

Awasa

Jezero Awasa je bezodtroká oblast a nachází se na jihu Etiopie. Jezero je 16 kilometrů dlouhé, 9 km široké a maximální hloubka byla naměřena v 10 metrech. Awasa se nachází ve výšce 1708 m.n.m. Toto sladkovodní jezero je přístupné vědcům, a tak je jedno z nejzkoumanějších údolních jezer Etiopie. 

Debre Zeyit

Jihovýchodně od hlavní město Etiopie Addis Abeby se nachází městečko Debre Zeyit, dnes přejmenované na Bishoftu. Město se nachází v nadmořské výšce 1920 metrů a žije zde více než 170 tisíc lidí. Ve měste se nachází především kráterová jezera. Debre Zeyitje také základnou etiopské letecké armády.

Dorzové

Dorzové jsou etnická skupina v Etiopii, mají svůj vlastní jazyk a mluví také omotským jazykem. Odhaduje se, že těchto lidí žije v Etiopii asi 30 tisíc. Většina z nich žije na jihu a někteří se přesídlili již do hlavního města. Většina Dorzů žije v horách ve svých vysokých chatrčích a živí se tkaním.

Gondar

Na severu jezera Tana se nachází město Gondar, ležící v horách v nadmořské výšce 2133 m.n.m. Dříve Gondar byl hlavním městem Etiopského císařství, dnes ve městě žije přibližně 360 tisíc lidí a najdete zbytky královských paláců. Kromě toho se ve měste nachází Fasilidova lázeň či kostel Debre Birhan Selassie. Město figuruje na seznamu UNESCO.

Konsové

Na jihu Etiopie žijí na jihu od jezere Abaya kmen lidí Konsů. Tento horský kmen staví svá obydlí ve tvaru labytintů, místo náhrobků vytesávají sochy Waka. Svá obydlí si staví jako opevnění a místo plotů mají kamenná zdiva. Ženy nosí pouze bavlněné sukně a muži si dávají kus látky kolem pasu. Lidé kmene se naučili dokonalému zavlažovacímu systému a proto pěstují plodiny a obdělávají políčka.

Lalibela

Na severu Etiopie se nachází město Lalibela, které je proslavené díky skalním kostelm, které se datují do 12. století. Kostel Rock-Hewn bylo důvodem zapsání místa na seznam UNESCO. Lalibela leží v nadmořské výšce 2500 metrů a žije zde okolo 15 tisíci lidí.

Mursi

Mursiové je kmen lidí v Etiopii. Jejich domov je jeden z nejizolovanějších regionů v zemi. Tento region je obklopen horami mezi řekou Omo a jeho přítokem řekou Mago. Největší rozpor Mursiové vedou s kmenem Konsů. Ženy se zdobí keramickými mističkami, kvůli kterým si vyráží přední dva zuby, aby si je mohly vložit do úst. Do vlasů si naopak dávaji kovové válečky, místo šaty si přes sebe hází kůži, můži se zdobí ohlávkami krav.

Nechisar

V roce 1974 vznikl na jihu Etiopie národní park Nechisar. V oblasti se nachází jezera a celý park leží v nadmořské výšce něco přes 1 000 m.n.m. Nechisar obývají zebry, gazely, kudu, dikdikové, ale především poslední přeživší buvolce Swaynového, který je pro tuto oblast typický. Úsek severozápadního pobřeží jezera Chomo je známý jako krokýdýlí trh, kde se schromažďují stovky krokodýlů, aby se nahřáli.

řeka Omo

Velmi důležitou řekou na jihu Etiopie je Omo. Celý proud řeky se táhne uvnitř hranic země, řeka se vlévá do jezera Tana na hranici s Keňou. Omo je dlouhá 760 kilometrů. Na březích řeky byly nalezeny i vzácné fosílie předchůdců člověka, proto se v roce 1980 údolí řeky stalo památkou UNESCO.

Tana

Jezero Tana je největší v Etiopii, leží na severozápadě země a je zdrojem Modrého Nilu. Tana je 84 dlouhé, 66 kilometrů široké a hluboké maximálně 15 kilometrů. Jezero leží v nadmořské výšce 1788 metrů a vzniklo vulkanickou činností. Na jezeře žijí pelikáni a spousta druhů ryb.

Tis Isat

Vodopády Tis Isat nebo také Vodopády Modrého Nilu leží nedaleko jezera Tana v severozápadní Etiopii. Jak již z oficiálníhio názvu vyplývá, tyto vodopády leží na Modrém Nilu. Tyto vodopády jsou považovány za jednu z nejznámějších turistických atrakcí v Etiopii. Dosahují výšky 37-45 metrů v sezóně dešťů mohou být až 400 metrů široké. 

Tiya

Záhadné kamenné stély v Tiye leží v centrální Etiopii a jsou přírodním dědictvím UNESCO. Tyto stély jsou dlouhé a většina je ještě zdobená. Na jednom je například symbol meče. Původ těchto monolitů je odhadován na 11.-13. století. Řada těchto stél stojí uprostřed pastviny. 

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative