Zemí habešského císaře

Náročnost 2 Zážitkové zájezdy
  • 19 dnů
  • od 66 630 Kč
  • Individuální
  • skupina 7 – 16 osob
28.2. - 17.3.2024
1eti24
67 990 Kč uzavřeno
13.11. - 1.12.2024
2eti24
67 990 Kč 66 630 Kč se slevou First minute Rezervace Přihláška

shrnutí

  • Velkolepé paláce císaře Fasilida v Gondaru
  • Vodopády Tis Isat na Modrém Nilu
  • Legendární komplex křesťanských skalních chrámů v Lalibele
  • Ženy kmene Mursi s ozdobným hliněným talířkem v dolním rtu
Mapa trasy zájezdu Zemí habešského císaře

program zájezdu

1. - 2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby, odpočinek na hotelu, minibusem se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, cestou zastávka u některého z kráterových jezer Debre Zeit

3. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo UNESCO, projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamarů, zavítáme do vesnice Hamarů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů

4. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - plavba člunem či vydlabanou kanoí přes řeku (povinná), setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka, na jihu snad i uvidíme úly zavěšené v korunách akácií, v případě tržního dne v některé z vesnic možnost setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsamay v tradičních oděvech 

5. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, v případě dostatku času v podvečer individuální návštěva etnografického muzea v Jince

6. - 7. den
vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, přejezd do Arba Minch, výjezd do hor do vesničky kmene Dorse, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, možnost ochutnat placky z nepravého banánovníku, ev. místní pálenku, přejezd do města Hawassa na pobřeží jezera Awassa, individuální pozorování vodních ptáků, dle času možnost plavby loďkou

8. den
jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains – v oboře u brány parku se dá chodit pěšky a pozorovat zvířata (paviáni, antilopy včetně endemické nyaly horské, prasata)

9. den
náhorní plošina Sanetti - v případě štěstí uvidíme endemického vlčka etiopského (zatím byla možnost vždy pozorovat), porosty lobélií, cestou po náhorní planině s výhledy na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, Hawassa

10. den
přejezd malebnou horskou a venkovskou krajinou přes Dekebora, Sologiorgis a Mintamir směr Debre Birhan

11. den
časně ráno odjedeme minibusem na sever do Weldiya - hory, velbloudi, endemičtí paviáni, dželada

12. - 13. den
přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely UNESCO, „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis

14. den
z Lalibely napříč impozantními skalními věžemi pohoří Lasta do Gondaru

15. den
Gondar UNESCO s velkolepými paláci císaře Fasilida, architektura středověkých hradů (evropský a osmanský vliv), navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, odjezd do Bahir Daru

16. den
výlet lodí ke klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, v kostelech staleté fresky, umně zdobené kříže, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, večerní procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat (kvůli vodní elektrárně většinou vodopády nemají dostatek vody, ale krajina i tak stoji za vidění)

17. den
dlouhý přejezd do Addis Abeby, cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - vzácně k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny, i když původní velké džbány z pálené hlíny už většinou nahradily plastové kanystry

18. - 19. den
Addis Abeba - seznámení s městem zvaným „Nová Květina“, bulváry i slumy, vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kopií kostry „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis, originál starý přes tři miliony let), Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, odlet a návrat do ČR                                                                                                                                                                

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Addis Abeby včetně všech poplatků, plavbu po jezeře Tana, přívoz přes Modrý Nil na Tis Isat, místní dopravu, ubytování, „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo, služby českého a místního průvodce.
Ubytování: 16x turistický hotel (dvoulůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minibus, loď, taxi, MHD.
Stravování: 8-10x snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 15x jednolůžkový pokoj 6000 Kč, etiopské e-vízum 2200 Kč, Pojištění léčebných výloh+COVID 988 Kč, Pojištění Prémium STORNO+COVID 1881 Kč.

Cena nezahrnuje: etiopské e-vízum 2200,- Kč, poplatky za fotografování, vstupy do NP a památek, vstup do vesnice kmene Dorze, loďku přes řeku Omo a na jezero Awasa (cca 200 USD).

Poznámka: CK si vyhrazuje právo absolvovat jednotlivé body programu v jiném pořadí v závislosti na aktuálních podmínkách. Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na cestě je několik delších přejezdů. Pro cestu je nutná přiměřená fyzická zdatnost.

Zájezd spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

Legenda

  • Pozemní doprava
  • Lodní doprava

podrobné pokyny k zájezdu

Můžete si stáhnout nebo vytisknout podrobné pokyny v PDF.

odkazy

Na cestě po severu Etiopie

Na cestě po severu Etiopii - ČT2, 2006

Addis Abeba

Povídání o etiopském hlavním městě Addis Abeba, 2006

Objektiv Addis Abeba

Objektiv Addis Abeba - ČT1, 2009

Objektiv Etiopie - život místních lidí

Objektiv Etiopie - život místních lidí - ČT1, 2016

Za unikátní přírodou v národním parku Bale - Etiopie

Cestopisný článek o krásách národního parku Bale Mountains

Lalibela

Dokument o vesničce Lalibela - ČT1, 2013

Kmen Mursiů

Představení kmene Mursi z povodí řeky Omo

Tiye

Krátký článek o kamenných stélech v Tiye, Reflex, Jaromír Marek, 2008

encyklopedie

Awasa

Jezero Awasa je bezodtroká oblast a nachází se na jihu Etiopie. Jezero je 16 kilometrů dlouhé, 9 km široké a maximální hloubka byla naměřena v 10 metrech. Awasa se nachází ve výšce 1708 m.n.m. Toto sladkovodní jezero je přístupné vědcům, a tak je jedno z nejzkoumanějších údolních jezer Etiopie. 

Konsové

Na jihu Etiopie žijí na jihu od jezere Abaya kmen lidí Konsů. Tento horský kmen staví svá obydlí ve tvaru labytintů, místo náhrobků vytesávají sochy Waka. Svá obydlí si staví jako opevnění a místo plotů mají kamenná zdiva. Ženy nosí pouze bavlněné sukně a muži si dávají kus látky kolem pasu. Lidé kmene se naučili dokonalému zavlažovacímu systému a proto pěstují plodiny a obdělávají políčka.

řeka Omo

Kmen z údolí řeky Omo (Etiopie, Shutterstock) Velmi důležitou řekou na jihu Etiopie je Omo. Celý proud řeky se táhne uvnitř hranic země, řeka se vlévá do jezera Tana na hranici s Keňou. Omo je dlouhá 760 kilometrů. Na březích řeky byly nalezeny i vzácné fosílie předchůdců člověka, proto se v roce 1980 údolí řeky stalo památkou UNESCO.

Ari

Lidé kmenu Ari jsou etnickou etiopskou skupinou. Obývají severní část národního parku Mago. Úroda kmene zahrnuje zrní, kávu, ovoce či med. Ženy jsou známé tím, že prodávají hrnce a nosí sukně vyrobené z banánových stromů nazvané enset. Je to kmen který ještě není zcela probádaný a znám široké veřejnosti. 

Mursi

Mursiové je kmen lidí v Etiopii. Jejich domov je jeden z nejizolovanějších regionů v zemi. Tento region je obklopen horami mezi řekou Omo a jeho přítokem řekou Mago. Největší rozpor Mursiové vedou s kmenem Konsů. Ženy se zdobí keramickými mističkami, kvůli kterým si vyráží přední dva zuby, aby si je mohly vložit do úst. Do vlasů si naopak dávaji kovové válečky, místo šaty si přes sebe hází kůži, můži se zdobí ohlávkami krav.

Nechisar

V roce 1974 vznikl na jihu Etiopie národní park Nechisar. V oblasti se nachází jezera a celý park leží v nadmořské výšce něco přes 1 000 m.n.m. Nechisar obývají zebry, gazely, kudu, dikdikové, ale především poslední přeživší buvolce Swaynového, který je pro tuto oblast typický. Úsek severozápadního pobřeží jezera Chomo je známý jako krokýdýlí trh, kde se schromažďují stovky krokodýlů, aby se nahřáli.

Dorzové

Dorzové jsou etnická skupina v Etiopii, mají svůj vlastní jazyk a mluví také omotským jazykem. Odhaduje se, že těchto lidí žije v Etiopii asi 30 tisíc. Většina z nich žije na jihu a někteří se přesídlili již do hlavního města. Většina Dorzů žije v horách ve svých vysokých chatrčích a živí se tkaním.

Tiya

Záhadné kamenné stély v Tiye leží v centrální Etiopii a jsou přírodním dědictvím UNESCO. Tyto stély jsou dlouhé a většina je ještě zdobená. Na jednom je například symbol meče. Původ těchto monolitů je odhadován na 11.-13. století. Řada těchto stél stojí uprostřed pastviny. 

Tana

Narga Selassie, jezero Tana (Etiopie, Dreamstime) Jezero Tana je největší v Etiopii, leží na severozápadě země a je zdrojem Modrého Nilu. Tana je 84 dlouhé, 66 kilometrů široké a hluboké maximálně 15 kilometrů. Jezero leží v nadmořské výšce 1788 metrů a vzniklo vulkanickou činností. Na jezeře žijí pelikáni a spousta druhů ryb.

Tis Isat

Vodopády Tis Issat, Nil (Etiopie, Dreamstime) Vodopády Tis Isat nebo také Vodopády Modrého Nilu leží nedaleko jezera Tana v severozápadní Etiopii. Jak již z oficiálníhio názvu vyplývá, tyto vodopády leží na Modrém Nilu. Tyto vodopády jsou považovány za jednu z nejznámějších turistických atrakcí v Etiopii. Dosahují výšky 37-45 metrů v sezóně dešťů mohou být až 400 metrů široké. 

Gondar

Hrad Gondar (Etiopie, Dreamstime) Na severu jezera Tana se nachází město Gondar, ležící v horách v nadmořské výšce 2133 m.n.m. Dříve Gondar byl hlavním městem Etiopského císařství, dnes ve městě žije přibližně 360 tisíc lidí a najdete zbytky královských paláců. Kromě toho se ve měste nachází Fasilidova lázeň či kostel Debre Birhan Selassie. Město figuruje na seznamu UNESCO.

Lalibela

Kostel sv. Jiří, Lalibela (Etiopie, Shutterstock) Na severu Etiopie se nachází město Lalibela, které je proslavené díky skalním kostelm, které se datují do 12. století. Kostel Rock-Hewn bylo důvodem zapsání místa na seznam UNESCO. Lalibela leží v nadmořské výšce 2500 metrů a žije zde okolo 15 tisíci lidí.

Addis Abeba

Hlavním a největším městem Etiopie je Addis Abeba. Toto město leží přímo ve středu státu v nadmořské výšce 2355 metrů díky vrcholu Mount Entoto, který shlíží na Addis Abebu. Město je domovem téměř 3.5 milionů lidí. Postaveno bylo z ruin historického města za krále Menika II. v roce 1886. Můžete navštívit například tradiční divado Hager Fikir, Katedrálu sv. Jiřího či se zastavit u památníků Triglachin nebo u Židovského lva.

Debre Zeyit

Jihovýchodně od hlavní město Etiopie Addis Abeby se nachází městečko Debre Zeyit, dnes přejmenované na Bishoftu. Město se nachází v nadmořské výšce 1920 metrů a žije zde více než 170 tisíc lidí. Ve měste se nachází především kráterová jezera. Debre Zeyitje také základnou etiopské letecké armády.

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative