Krásy Izraele

Náročnost 1 Komfortní zájezdy
  • 8 dnů
  • od 30 710 Kč
  • Polopenze
  • skupina 15 – 30 osob
7.2. - 14.2.2021
1izn21
31 990 Kč uzavřeno, průvodkyně: Kateřina Zeira
21.2. - 28.2.2021
2izn21
31 990 Kč uzavřeno, průvodkyně: Kateřina Zeira
7.3. - 14.3.2021
3izn21
31 990 Kč uzavřeno, průvodce: Dany Keidar
4.4. - 11.4.2021
4izn21
33 990 Kč uzavřeno, průvodkyně: Kateřina Zeira
18.4. - 25.4.2021
5izn21
33 990 Kč uzavřeno, průvodce: Dany Keidar
23.5. - 30.5.2021
6izn21
33 990 Kč průvodkyně: Kateřina Zeira Rezervace Přihláška
13.6. - 20.6.2021
7izn21
31 990 Kč průvodce: Dany Keidar Rezervace Přihláška
4.7. - 11.7.2021
8izn21
31 990 Kč průvodkyně: Kateřina Zeira Rezervace Přihláška
22.7. - 29.7.2021
9izn21
31 990 Kč průvodce: Dany Keidar Rezervace Přihláška
29.8. - 5.9.2021
10izn21
31 990 Kč 31 350 Kč se slevou First minute, průvodkyně: Kateřina Zeira Rezervace Přihláška
26.9. - 3.10.2021
11izn21
33 990 Kč 33 310 Kč se slevou First minute, průvodce: Dany Keidar Rezervace Přihláška
10.10. - 17.10.2021
12izn21
33 990 Kč 33 310 Kč se slevou First minute Rezervace Přihláška
24.10. - 31.10.2021
13izn21
33 990 Kč 33 310 Kč se slevou First minute Rezervace Přihláška
14.11. - 21.11.2021
14izn21
33 990 Kč 32 630 Kč se slevou First minute Rezervace Přihláška
28.11. - 5.12.2021
15izn21
31 990 Kč 30 710 Kč se slevou First minute Rezervace Přihláška

shrnutí

  • Vstupné dle programu v ceně!!!
  • Přístav Haifa a základna křižáků ve Svaté zemi Akko
  • Podmanivé poutní místo a duchovní most všech národů - Jeruzalém
  • Nejníže položené místo světa - blahodárné Mrtvé moře

program zájezdu

Mapa trasy zájezdu Krásy Izraele

1. den
letecký přesun do Tel Avivu, odjezd do hotelu na pobřeží Středozemního moře, nocleh

2. den
po snídani Caesarea (divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám víry Baha'i UNESCO se zahradami v Haifě, opevněné křižácké město Akko UNESCO (Templářská pevnost a tunel, bazar), večeře a nocleh v oblasti Galileje

3. den
po snídani pamětihodnosti v oblasti Galilejského jezera - plavba lodí po jezeře, Kafernaum (synagoga a dům sv. Petra), dále Nazaret (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa), procházka městem kabaly Safed (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců), večeře a nocleh v oblasti Galileje

4. den
po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásným výhledem do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou kvalitních izraelských vín, cesta Jordánským údolím do jednoho z nejstarších a nejníže položených měst světa Jericho, výhled na Horu Pokušení, stoupání Judskou pouští o téměř patnáct set metrů výše do Jeruzaléma, v případě času zastávka na vyhlídku do údolí Vádí Kelt s ortodoxním klášterem sv. Jiří, večeře a nocleh v Betlémě

5. den
po snídani prohlídka svatého města Jeruzaléma UNESCO - panoramatická vyhlídka z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí Kidron (kostel Hrob Panny Marie) do Starého města, křížová cesta ulicí Via Dolorosa přes arabský súk až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, odpoledne Betlém (Chrám Narození Páně UNESCO, bazilika sv. Kateřiny), večeře a nocleh v Betlémě

6. den
po snídani pokračování prohlídky Jeruzaléma (projížďka moderními částmi hlavního města, muzeum holokaustu Jad vašem, procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora) ke Zdi nářků a další, večeře a nocleh v Betlémě

7. den
po snídani odjezd k Mrtvému moři (-427 m), výjezd lanovkou na skalní pevnost krále Heroda Masadu UNESCO, možnost koupání v Mrtvém moři, dle časových možností naleziště biblických svitků Kumrán, večeře a nocleh v Betlémě

8. den
po snídani návrat ke Středozemnímu moři, projížďka Tel Avivem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou Bauhaus UNESCO, prohlídka starého přístavního města Jaffa, odjezd na letiště a návrat do ČR                                  

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel Avivu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování s polopenzí, služby licencovaného česky hovořícího průvodce, vstupné dle programu včetně plavby po Galilejském jezeře a lanovky na Masadu.
Ubytování: 7x hotel*** nebo kibuc*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minibus či autobus, loď.
Stravování: 7x snídaně a 6x večeře formou bufetu, nebo 6x snídaně a 7x večeře - dle letového řádu, obědy individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 7x jednolůžkový pokoj 6300 Kč, Pojištění léčebných výloh 161 Kč, Pojištění STORNO 497 Kč, Pojištění STORNO+ 659 Kč.

Cena nezahrnuje: vstup na pláž u Mrtvého moře cca 12 EUR, spropitné 45 EUR.

Poznámka: posloupnost navštívených míst se může změnit vzhledem k letovému řádu a svátkům.

Organizátorem zájezdu je CK Alvarez.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

Legenda

  • Pozemní doprava

hodnocení

Jaroslava K. (2019)

Hodnocení zájezdu:

Výborná organizace i výběr navštívených míst . Zájezd se mi líbil. Doporučuji.

Hodnocení práce průvodce:

Pan Micha je vynikající průvodce , s hlubokou znalostí historie i souvislostí v ní. Jeho profesionální výklad , odpovědi na naše otázky nejen z historie mi značně přiblížily současný život v Izraeli. Perfektní práce!

zobrazit další hodnocení

podrobné pokyny k zájezdu

Můžete si stáhnout nebo vytisknout podrobné pokyny v PDF.

odkazy

Dokument Izrael

Dokument ze zájezdu v Izraeli, domácí video, 2013

Chrám víry Baha'i

Článek o chrámu víry Baha'i v izraelské Haifě, 2016

Na cestě po severu Izraele

Na cestě po severu Izraele - ČT2, 2011

Na cestě po jižním Izraeli

Na cestě po jižním Izraeli - ČT2, 2007

Jeruzalém

Blog z cesty v Jeruzalémě, 2011

Masada

Článek o izraelské pevnosti Masada, Jiří Šmucler, 2011

encyklopedie

Tel Aviv

Tel Aviv je jedno z nejvýznamnějších a nejlidnatějších měst Izraele. Město se nachází na pobřeží Středozemního moře. Celé město vzniklo oficiálně v roce 1909 z původního města Jaffa, které pochází z dob před Kristem. Ve městě žije asi 430 tisíc lidí. Ve měste se nachází třeba čtvť Bílé Město, kde se nachází moderní stavby bílé barvy a v roce 2003 byla čtvrť zapsána na seznam UNESCO. Tel Aviv kombinuje několik architektonických stylů a mísí se zde historická místa Jaffy s moderními stavbami.

Jaffa

Jaffa je nejstarší část izraelského města Tel Avivu. Tento historický přístav pochází pravděpodobně už z dobu Malé doby bronzové. Okolo roku 1500 př.n.l. město dobyl egyptský faraon Thutmose III. a Jaffa byla pod egyptskou nadvládou až do roku 800 př.n.l. V 15. století se město stalo součástí Ottomanské říše. Ve měste je vidět kulturní vliv křesťanů i muslimů, nachází se zde kostely i mešity. Nejstarší mešitou je nedaleko přístavu Al-Bahr z dob Ottomanské říše. 

Chrám víry Bahá'i

Celý komplex tvoří budova Svatyně Bába a přilehlé zahrady Bahá'í. Svatyně má zlatou kopuli a stojí na 18 oknovém bubnu a nachází se zde ostatky zakladtele bábismu Sajjida Ali Muhammada alias Bába. Zahrady Bahá'í se nachází okolo svatyně a začátek jejich stavby začal v roce 1987. Poprvé byly zahrady otevřeny pro veřejnost až v roce 2001. V zahradách se nachází i hrobky členů rodiny zakladatele víry Bahá'í tzv. Bahá'u'lláha. Jeho svatyně se nachází nedaleko města Acre. Celý komplex je zapsán na seznam UNESCO.

Akko

Město Akko se nachází na severním pobřeží Izraele. Město omývá Středozemní moře, a díky tomu má velký význam. Akko je jedno z nejstarší měst na světě a v helénské době se jmenovalo Ptolemais. Stejně jako Jaffa, tak i Akko bylo v 15. století př.n.l. okupováno faraonem Thutmosem III. Čtvrť Staré Město je zapsáno na seznamu UNESCO. Nachází se zde například tunel křižáků, akvadukt z dob Ottomanské říše a další zajímavé stavby.

Golanské výšiny

Golanské výšiny je území jedné z nejcitlivějších oblastí. Ačkoliv toto území geograficky patří spíše do Sýrie, okupované je z velké části Izraelci. O toto území svádí tyto dvě země neustálé boje i přes uzavření míru. Dalo by se říci, že celé Golanské výšiny tvoří hranice států Izraele, Sýrie, Libanonu a Jordánska. Nejvyšším bodem je na severu Mount Hermon, který dosahuje výšky 2814 m.n.m. 

Nazaret

Nazaret je světově proslulý především jako město narození Ježíše Krista. To je důvod, proč Nazaret je poutní město křesťanů. Město leží na severu Izraele a žije tam okolo 75 tisíci lidí, z nichž je 69% muslimů a 31% křesťanů. Ve měste se nachází spousta kostelů. Příkladem je bazilika Zvěstování, což je největší katolický kostel na Středním východě. 

hora Blahoslavenství

Hora Blahoslavenství se nachází na severu Izraele poblíž Galilejského jezera u hranic s Jordánskem. Zde Ježíš Kristus pronesl své Kázání na hoře. Jsou zde stále vidět pozůstatky cisterny a kláštera. Místní františkanská kaple zde stojí až od roku 1938.

Masada

Starověká pevnost Masada byla postavena kolem let 37-31 př.n.l. na příkaz krále Heroda Velkého. Tato pevnost shlíží dolu na Mrtvé moře, útesy na východních okrajích dosahují výšky 400 metrů a na západě 90 metrů. V roce 2001 tato jedna z nejnavštěvovanějších památek Izraele byla zapsána na seznam UNESCO.

Ein Gedi

Národní park Ein Gedi přírodní rezervace a oáza ležící na západě Mrtvého moře v Izraeli. Park se nachází kousek od pevnosti Masada. V roce 2016 byl Ein Gedi vyhlášen jako jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí v zemi. Park byl vyhlášen v roce 1971. Vegetace se v parku liší. Jsou zde porosty a stromy pouštního typu, tropického, středozemního, stepního apod. Například zde rostou topoly, datlovníky, akácie či gumovníky. Ze živočišných řad zde můžete narazit mimo jiné na damana skalního či kozorožce nubijského

Jericho

Město Jericho se nachází poblíž řeky Jordán v oblasti Palestiny. Od roku 1967 bylo toto město okupováno Izraelci, ale v roce 1994 administrativní kontrolu převzala Palestina. Je to jedno z nejstarších obydlených měst na světě. Ve městě žije něco málo přes 20 tisíc lidí. Především se zde nachází křesťanské památky a poutní místa stejně jako spoustu archeologických nalezišť. Údajně tudy procházel Ježíš Kristus.

Jeruzalém

Hlavní město Izraele se nazývá Jeruzalém a leží mezi Mrtvým a Středozemním mořem v Judských horách. Jeruzalém je jedno z nejstarších měst na světě. Ve městě žije přibližně 850 tisíc lidí. Nachází se zde jedno z nejsvětějších míst Chrámová hora, nebo také slavná Zeď nářků, Chrám božího hrobu, Arménská čtvť, mešita al-Aksa a spousta dalších památek.

Sion

Hora Sion se nachází v okolí Jeruzálemu v Izraeli. Tato posvátná hora se tyčí ve výšce 765 m.n.m. Původně se psalo o Sionu v Hebrejské bibli jako o Městě Davidově. Poté se tento název přesunul na východní, dnešní Chrámovou horu. Dnes je ale pojmenována jako Sion západní hora, která je dominantnější a kde se nachází hrobka krále Davida.

Betlém

Město Betlém leží a území Palestiny a je kontrolováno Izraelci. Ve městě žije asi 25 tisíc lidí. První zmínka o Betlémě pochází z odbobí existence území Kanaánu z 14. století př.n.l.V Hebrejské bibli je psáno, že Betlém byl vytvořen jako opevněné město králem Rechabeámem. Z tohoto města pocházel král David a byl zde i korunován. Podle Nového zákona se zde narodil Ježiš Kristus. Právě v jeskyni, nad které stojí Chrám Narození Páně.

Jad vašem

Památník obětí holocaustu se nachází v Jeruzalémě na Herzlově hoře. Tento oficiální memoriál byl postaven v roce 1953 a obsahuje Muzeum dejin holocaustu, Památník dětí a Pamětní dvoranu, Muzeuf umění holocaustu a různé sochy, synagogu apod. Po Zdi nářků je to druhá nejnavštěvovanější izraelská památka. 

Zeď nářků

Zeď nářků je jednoznačně nejnavštěvovanější izraelská památka. Nachází se ve Starém Městě v Jeruzálemě. Tento dochovalý zbytek pískovcové zdi je posvátné místo, kam se miliony věřících chodí modlit. Kromě toho své modlitby a tužby sem návštěvníci strkají do zdi napsané na papírku. Zeď nechal postavit Herodes Velký. Zeď patří k Chrámové hoře. 

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative