Silvestr v Indii

  • 15 dnů
  • od 44 990 Kč
  • Snídaně
  • skupina 6 – 16 osob
26.12. - 9.1.2018
1iva17
44 990 Kč uzavřeno

shrnutí

  • Spalování mrtvých na břehu posvátné řeky Gangy
  • Chlouba Indie - hrobka Tádž Mahal v Ágře
  • Komplex chrámů s erotickými motivy v Khadžuráhu
  • Pohádkové paláce a pevnosti
  • Velbloudí safari v poušti Thár

program zájezdu

1. den
letecký přesun do Nového Dillí

2. den
výprava do starého města, úzké uličky plné řemeslníků a obchodníků, mohutná Páteční mešita, místo zpopelnění a památník Mahátma Gandhího Raj Ghát, monumentální Červená pevnost UNESCO, centrum moderního města Connaught Place

3. den
okružní prohlídka Nového Dillí - astronomická observatoř Jantar Mantar, sikhská gurudvára Bangla Sáhab, Indická brána, třída Rajpath, areál Qutab Minar UNESCO s nerezavějícím sloupem a obrovským minaretem, Lotosový chrám, Humajúnova hrobka UNESCO, odjezd lehátkovým vlakem do Váránasí

4. den
nejposvátnější město hinduistů Váránasí, uličky starého města plné poutníků a chrámů, procházka po ghátech, výlet k pevnosti Ramnagar, večerní bohoslužba Ganga Aarti

5. den
nezapomenutelná ranní plavba po řece Ganze kolem ghátů na spalování mrtvých, místo prvního Buddhova kázání Sárnáth, odjezd lehátkovým vlakem do Khadžuráha

6. den
prohlídka fantastických kamenných chrámů s erotickými motivy v Khadžuráhu UNESCO, krátká zastávka u opuštěných paláců a chrámů ve vesničce Orčha, večer příjezd do Agry

7. den
„mramorové město“ Ágra s velkolepou hrobkou a symbolem Indie Tádž Mahal UNESCO, bohatě zdobená mughalská Červená pevnost UNESCO, odjezd lehátkovým vlakem do Udajpuru

8. den
„bílé město“ a tzv. „indické Benátky“ Udajpur na břehu jezera Pičóla (Městský palác s okouzlujícími výhledy a skrytými zahradami, Jezerní palác, Monsunový palác, místa, kde se natáčela bondovka Chobotničky)

9. den
nejrozsáhlejší a nejbohatěji zdobený komplex džinistických chrámů v Indii Ránakpur, příjezd do Džódhpuru

10. den
pevnost hrdých Rádžpútů Mérhángarh, tyčící se 125 m nad „modrým městem“ Džódhpur (památník z průsvitného mramoru Džasvant Thada, palác ve stylu art deco Umaid Bhavan s malým muzeem), odjezd lehátkovým vlakem do Džajsalméru

11. den
zlatý pískovcový hrad UNESCO jako z orientální pohádky v pouštním městě Džajsalmér (zdobené kupecké domy havéli, maharádžův palác, chrámy u jezera Gadi Sagar)

12. den
výprava na velbloudech do pouště Thár u hranic s Pákistánem, nomádské vesnice, nocleh v poušti

13. den
návrat do Džajsalméru, odpoledne odjezd lehátkovým vlakem do Dillí

14. den
příjezd do Dillí, individuální dokončení prohlídky, nákupy suvenýrů

15. den
návrat do ČR              

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, 7x snídani, 1x večeři, velbloudí safari, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění.
Ubytování: 7x hotel (dvoulůžkové pokoje), 5x lehátkový vlak, 1x stany v poušti.
Doprava: vlak, loď, minibus, taxi, rikša, velbloud.
Stravování: 7x snídaně, 1x večeře v poušti, jinak individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 7x jednolůžkový pokoj 4 200 Kč, indické vízum 1 400 Kč, pojištění STORNO 440 Kč, STORNO+ 640 Kč.

Cena nezahrnuje: vstupné cca 130 USD.

Poznámka: velbloudí safari a ubytování v poušti je možné nahradit hotelem v Džajsalméru. Vzhledem ke komplikacím při zajištování letenek v období Vánoc je uzávěrka tohoto zájezdu již 30. října.

Organizátorem zájezdu je CK Alvarez.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

odkazy

Cestománie indické drahokamy

Cestománie indické drahokamy - ČT1, 2002

Agra

Článek o indickém městě Agra, 2014

Nové Dillí

Článek o indickém hlavním městě, 2006

Khadžuraho

Co navštívit v Khadžurahu, 2006

Zlatý trojúhelník

Článek o památkách v indickém Zlatém trojúhelníku

encyklopedie

Ágra

Ágra je starobylé město na břehu posvátné řeky Jamuny. Po smrti své druhé ženy se panovník Šáh Džahán rozhodl právě zde postavit mauzoleum, jemuž by na světě nebylo rovno. Tak vznikl slavný Tádž Mahál, nejkrásnější pomník lásky, který se stavěl přes dvacet let z bílého mramoru. Málokdo ví, že vedle něj měl být postaven i jeho věrný obraz v barvě černé. K tomu však již nedošlo.

Červená pevnost

Červená pevnost má svůj název odvozen od červeného pískovce, z něhož jsou postaveny její zdi. Nachází se v Dillí v Indii a je chráněna 18 m vysokou zdí. Pevnost byla postavena v letech 1638 až 1648 pro mughalského císaře Šáhdžáhána a proslavila se bohatstvím mramoru, stříbra a zlata i hojnou klenotnickou výzdobou. Každý večer kromě pondělí zdobí pevnost velkolepá zvuková a světelná show.

Dillí

Dillí je největší město Indie a obývá ho přibližně 14 milionů obyvatel. Městem protéká Jamuna, jedna z nejposvátnějších hinduistických řek.V rámci Dillí se nachází i hlavní město Nové Dillí, které je neoddělitelnou součástí města a sídlem federálních vládních orgánů. Moderní Dillí. Moderní Dillí je chaotická tapisérie středověkého opevnění, mughálských mauzoleí, prašných bazarů a velkých nákupních středisek.

Džajsalmér

Džajsalmér je pouštní město a město pohádky tisíce a jedné noci. Z dálky připomíná Džajsalmér fatu morgánu, které vévodí pevnost ze žlutého pískovce. Slunce, odrážející se na jejích zdech, dalo Džajsalméru přezdívku Zlaté město. Pevnos  v Džajsalméru je dechberoucí památka, je to masivní hrad z pískovce. Město charakterizuje i obchod s velbloudy.

Džódhpur

Ve městě Džódhpur se nachází královský palác. Pevnost s městem kontrolovala frekventovanou obchodní cestu do přístavních obchodních center v Gudžarátu.
Městu se také říká modré město díky domům, které jsou již od počátku často natírány vápnem, do kterého se však přidává mědný sulfát, který funguje jako dezinfekce proti plísním. Okolo starého města se nachází 10 km dlouhá městská zeď , pocházející z 16. století. 

Ganga

Největší indická řeka patři mezi nejposvátnější řeky hinduismu. Společně s Brahmaputrou jsou po stránce průtoku 3. největší řekou světa. Před nimi už je pouze Amazonga a Kongo. Pramen Gangy začíná v Himaláji a dál teče přes 2 500 kilometrů. Ganga je jednou z védských božstev a proto se v ní omývají miliony lidí.

Humajúnova hrobka

Mughalskou hrobku nechala postavit manželka druhého mughalského císaře Humájúna v pol. 16. století. Humajúnova hrobka je zařazena na seznam UNESCO a najít byste ji mohli v indickém hlavním městě Novém Dillí. Je příkladem rané mughalské architektury. Hrobka je typická rauza, tj. zahradní hrobka. Kolem hrobky se nalézá mughalská zahrada, jejíž zahradní architektura vychází ze zahrad perských.

Indická brána

Kamenný oblouk, který se nazývá Indická brána se nachází v hlavním městě Nové Dillí. Je postaven v ulici Rajpath v nové části města a je vysoký 42 metrů. Zajímavostí je, že zdi brány obsahují 85 000 jmen. Tato jména patří indickým vojákům, kteří padli za první světové války a v afghánské válce z roku 1919. S obloukem se pojí hrob neznámeho vojáka a hořící věčný oheň. Před obloukem také stojí čestná stráž indické armády.

Indie

Indie je obrovská země, rozprostírající se na poloostrově Přední Indie v Asii. Je to druhý nejlidnatější stát za Čínou, ale díky stále vzrůstajícím trendu porodnosti se odhaduje, že kolem roku 2023 by ji měla Čína přenechat prim. Leží na třech řekách Indu, Ganze a Brahmaputře. Na severu země se rozkládá pohoří Himaláj. Hlavní město se nazývá Nové Dillí. Indická velmoc má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik. Indie celosvětově obchoduje, těží i z investic amerických firem, které často figurují na indickém trhu. Indie také vlastní jaderné země. 

Jantar Mantar

Jantar Mantar je observatoř s kamennými sochami, která se nachází v Džajpúru. Sochy vrhají stíny a podle nich se počítal čas v dřívější dobách. Observatoř je komplex 19 architektonických astronomických nástrojů postavených na příkaz mahárádži Džaj Sinha. Stavby byly dokončeny v roce 1738. Součástí observatoře jsou i největší kamenné sluneční hodiny na světě. Komplex je na seznamu UNESCO.

Khadžuráho

Kulturním dědictvím UNESCO je vesnička Khadžuráho. Nachází se zde hinduistické chrámy, které jsou proslulé naghárským architektonickým stylem a sochami s erotickou tématikou. Většina chrámů byla postavena za dob Chandelské dynastie v 10 století. Ve 12. století už zde stálo přibližně 85 chrámů, z nichž se dochovalo asi pouze 21. Jsou zde chrámy džinistické i hinduistické, zasvěceny Šivovi, Višnovi a Ganešovi.

Lotosový chrám

Chrám víry bahai'i, nebo také známější název Lotosový chrám (díky tvaru) je stavba zdobící indické hlavní město Dillí. Tato moderní stavba je postavená z bílého mramoru a byla dokončena v roce 1986. Důležité je také okolí stavby. Lotosový chrám je zasazen uprostřed zahrady a chrám obklopují smaragdová jezírka. Chrám je jednou z nejnavštěvovanějších staveb světa získala mnohá architektonická ocenění.

Nové Dillí

Hlavní město Indie se nazývá Nové Dillí a je to městská část města Dillí. Sídlí zde zákonodárná, výkonná i soudní moc společně s indickou vládou. Základní kámen města nechal položit anglický král a indický císař Jiří V. a oficiálně bylo hlavní město představeno v roce 1931. Do té byla hlavním městem Kalkata. Přímo v Novém Dillí žije pouze 250 tisíc obyvatel, v celé oblasti Dillí pak 11 milionů obyvatel. 

Orčha

Orčha je opuštěné středověké město. Největší rozkvět města byl v 16. a 17. století, kde zde měli sídlo mughálští císáři. Dochovalé památky v Orčhe kombinují muslimský a hinduistický architektonický styl. Nachází se zde ruiny tří paláců, mezi nimiž je například pískovcový palác. Byly zde kdysi postaveny i chrámy, ale z těch mnohdá zbyly pouze věže. 

Páteční mešita

Páteční mešita, oficiálně Jama Masjid je jedna z největších mešit v Indii. Je postavena z červeného pískovce a je inspirována mešitou v Mekce. Narozdíl od ní má však uprostřed dvora zelený strom a pouze dva 41 metrů vysoké minarety. Na nádvoří stojí nádherná hrobka Šeika Salima Čištiho z bílého mramoru s neuvěřitelně přesnými a detailními rytinami.

Pičola

Jezero Pichola je významné svými ostrovními paláci a nachází se ve měste Udajpúr v indickém Rádžasthánu. Jezero bylo rozšířeno maharadžem Udai Singhem, který je objevil. Postavil zděnou hráz a jezero má teď rozměry 4x3 km. Na některých místech jezero vysychá a nebo je opravdu velmi mělké. V roce 1754 zde byl vybudován ostrovní palác, který momentálně plní funkci hotelu. 

Qutab Minar

Komplex Qutab Minar zahrnuje věž z červeného pískovce a okolní archeologické naleziště a nachází se v Novém Dillí v Indii. Dominantou je minaret vysoký 73 metrů, což je nejvyšší kamenný minaret na světě. Roku 1193 byla započata stavba věže a dokončena byla v roce 1368. Zajímav je struktura věže. První tři poschodí jsou vystavěny z červeného pískovce, čtvrté a páté patro z mramoru a pískovce. Komplex je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Rajpath

Ulice Rajpath znamená v překladu Královská cesta a nachází se v Novém Dillí v Indii. Na jednom konci ulice se nachází sídlo indického prezidenta, tzv. Rashtrapati Bhavan a na druhém konci je Brána Indie, která vede k Národnímu stadionu, kde se hrají zápasy pozemního hokeje. Na třídě Rajpath se koná každoročně 26. ledna Pochod v rámci Dne republiky. Den republiky se v Indii slaví od roku 1950, kdy indická Ústava přešla v platnost.

Sárnáth

Důležité poutní buddhistické místo Sárnáth se nachází pár kilometrů od města Váránasí. Zásadním bodem jsou ruiny chrámu Mulagandhakuti vihara, které označují místo, kde Buddha strávil svou první dešťovou sezónu. Legenda praví, že v Sárnáthu Buddha konal svě první kázání pro pět svých učňů. Nachází se zde archeologické muzeum, několik stúp, nebo Ašókovy sloupy.

Tádž Mahal

V indickém městě Ágra se nachází jeden z nových sedmi divů světa, Tádž Mahál. Pomník manželky mogula Šáhdžahána, který byl dostaven v roce 1654 je symbolem Indie. Tato monumentální mramorová stavba je 73 metrů vysoká, povrch je zdoben drahokamy a polodrahokamy. Vstupní brána má symbolizovat příchod do ráje. Stavba díky měnícímu se osvětlení v různých denních dobách mění barvu. Nejvíce však je znám pohled na mléčné bílý Tádž Mahál. 

Thár

S pouští Thár jsou spjatá exotická města Puškár, Džajsalamér a Bíkánér. A poušť je nerozlučně spjata s velbloudem. Je největší jihoasijskou pouští, která se táhne z jižního Pákistánu přes indický Rádžasthán. Poušť dnes obývají převážně muslimové, hinduisté a sikhové, ale původními obyvateli byli nomádi.

Udajpur

"Město jezer", i tak je známé západoindické město Udajpur. Svoje přízvisko získalo díky jezerům, které jsou uvnitř města a mají pověst jednich z nejkrásnějších jezer v zemi vůbec. Na jednom z nich leží nádherny Jezerní palác, který byl dnes přestaven na hotel. Město bylo založeno mahárádžou Udaj Singem, který musel utéct před mughalským králem Akbarem roku 1568. Udajpur má výbornou dopravní infrastrukturu, je spojen se všemi nejdůležitějšími městy Indie silnicemi, železnicemi a dokonce má i letiště. Ve městě se nachází mnoho památek a Udajpur je poměrně známý i v oblasti umění a řemesel.

Váránasí

Město Váránasí leží na severovýchodě Indie. Traduje se, že město bylo založeno Šivou před asi 5000 lety. Indové ho považují za nejposvátnější místo v zemi a důvodem je především řeka Ganga, která městem protéká. Ta přilákává spoustu turistů ale i indických poutníků do Váránasí. Říká se, že hinduisti smívají své hříchy v řece, která je plná mrtvol a popel z kremací. Váránásí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na Zemi. 

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative