Uzbekistán - srdce Střední Asie

  • 16 dnů
  • od 48 990 Kč
  • Snídaně
  • skupina 7 – 14 osob
14.9. - 29.9.2018
1uzb18
48 990 Kč uzavřeno, průvodkyně: Ing. Olga Kozelková

shrnutí

  • Proslulá města na Hedvábné stezce Chiva, Buchara a Samarkand
  • Nocleh v tradiční jurtě
  • Staré hliněné pevnosti v poušti Kyzylkum
  • Výlet v pohoří Čatkal a koupání v Čarvačské přehradě

program zájezdu

1. - 3. den
letecký přesun do Taškentu (prohlídka Timurova muzea, památník Nezávislosti), přelet do střediska Karakalpacké autonomní republiky města Nukus, bývalý rybářský přístav Mujnak u vysychajícího Aralského jezera (lodě rezivějící na někdejším jezerním dně, Muzeum Aralského jezera), starodávné pohřebiště Mizdachán

4. - 6. den
výlet do pouště Kyzylkum k 2000 let starým hliněným pevnostem Ajaz Kala a Toprak Kala z dob Chórezmské říše (nocleh v tradičních jurtách u pozůstatků slaného jezera Ajaz Kul), cesta přes majestátní tok řeky Amudarji do bývalého centra obchodu s otroky Chivy (historické jádro města Ičan Kala UNESCO, pevnost Kuchna Ark, Páteční mešita, medresy s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu Islama Chodži)

7. - 9. den
přesun pouští Kyzylkum do starobylého města Buchara UNESCO (bucharská pevnost, náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi mešity Kalján a medresy Mir-i Arab, židovská čtvrť, mauzoleum Ismaila Samáního, mešita Maghoki Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích, Letní palác Emíra), možnost návštěvy folklorního představení, tradičních lázní

10. - 12. den
Ulughbekova medresa v Gižduvánu, karavanseráj Malik a skalní kresby z doby bronzové v Sarmyš Saj, perla světové architektury legendární město Samarkand UNESCO (náměstí Registán se třemi medresami, obrovská mešita Bibi Chánum, komplex mauzoleí Šahi Zinda, mauzoleum Gúry Emír, Ulughbekova observatoř, ruiny starověkého Samarkandu s muzeem, pestrý bazar Siab), rodiště Timura Lenka Šahrisabz UNESCO (portál Bílého paláce, mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců), poutní místo Imám Al-Bucharí

13. - 16. den
přesun do Taškentu a dále k Čarvačské přehradě (860 m) v pohoří Čatkal, které je výběžkem Ťan-šanu, možnost výstupu na Malý Čimgan (2097 m), návrat do Taškentu (bazar Čorsu, medresa Kukeldaš, jediné středoasijské metro se zajímavě vyzdobenými stanicemi, Páteční mešita, centrum uzbeckého islámu Chast Imám s nejstarším dochovaným koránem Utmana z 8. století), návrat do ČR                                            

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Taškentu včetně všech poplatků, přelet Taškent-Nukus, místní dopravu, ubytování se snídaní, 1x plnou penzi, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění.
Ubytování: 13x turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x jurta.
Doprava: autobus, minibus, taxi, letadlo.
Stravování: 13x snídaně, 1x plná penze, jinak individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 13x jednolůžkový pokoj 6 900 Kč, uzbecké vízum 1 700 Kč, pojištění STORNO 440 Kč, STORNO+ 640 Kč.

Cena nezahrnuje: vstupné cca 50 USD.

Organizátorem zájezdu je CK Alvarez.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

Legenda

  • Letecká doprava
  • Pozemní doprava

hodnocení

Jaroslav D. (2017)

Hodnocení zájezdu:

Zájezd byl bez problémů, malá skupina, v níž všichni účastníci měli stejný zájem poznat kulturu a historii navštívených míst.

Hodnocení práce průvodce:

Kvalifikovaná průvodkyně, výborné znalosti, velmi příjemná, neúnavná ve výkladu

zobrazit další hodnocení

podrobné pokyny k zájezdu

Můžete si stáhnout nebo vytisknout podrobné pokyny v PDF.

odkazy

Cestománie Uzbekistán

Cestománie Uzbekistán - ČT1, 2000

Samarkand

Článek o uzbeckém městě Samarkand

Buchara

Článek o uzbeckém městě Buchara, hedvabnastezka, 2007

Chiva

Uzbecké město Chiva, hedvabnastezka, 2014

Karakalpakstán

Historický Chorezm, pevnosti a města, 2007

Buchara

Buchara- hedvabnastezka.cz, 2006

encyklopedie

Amudarja

Amudarja je nejvodnatější řeka Střední Asie. Je to hlavní řeka Uzbekistánu, ale i Turkmenistánu, Tádžekistánu a tvoří hranici Afghánistánu. Spolu se svými přítoky má Amudarja velký význam pro zavlažování. V období existence Sovětského svazu byly vybudovány mohutné zavlažovací kanály, které z řeky odvádějí vodu hlavně na uzbecká pole, na kterých pěstovaný bavlník dosahuje od té doby významného podílu na světovém trhu s bavlnou.

Buchara

Buchara je město nacházející se v Uzbekistánu. Je zapsáno od orku 1993 na Seznam světového dědictví UNESCO. Toto starověké město bylo založené oficiálně roku 500 př.n.l., přesto jsou archeologické důkazy o tom, že je město ještě starší a sahá až do 13. století př.n.l. Ve své době Buchara byla obchodní, kulturní a náboženskou metropoli celé Střední Asie. Název města pochází ze sanskrtu, kde "vikhara" znamená klášter.

Čarvačská přehrada

V pohoří Ťan-šan se nedaleko uzbeckého hlavního města Taškent rozléhác Čarvačská přehrada. Jezero bylo vytvořeno na soutoku řek Pskem, Kok-Su a Čatkal. Čarvačská skalní přehrada byla zbudována v roce 1970, která dosahuje výška 168 metrů, na níž byla zde postavena hydroeleketrárna.

Chiva

Chiva je město v Uzbekistánu, který bylo v 17. století hlavní město Chivského chanátu. Pak jej dobyla ale ruská vojská a město se stalo v roce 1924 součástí Sovětské svazu. Historické centrum města je opevněné a nachází se zde i historické pamatáky. Toto historické jádro je na seznamu UNESCO. Chiva je důležitá ještě z hlediska obchodu. Dováží se sem ze západu a východu nejrůznější produkty a suroviny (koření, víno, hedvábí, čínský porcelán,...), se kterými se obchoduje na bazaru.

Ičan Kala

Historické jádro uzbeckého města Chiva se nazývá Ičan Kala. Tato část města je obklopena 10 metrů vysokými cihlovými zdmi. Ičan Kala bylo poslední odpočívadlo karavan před vstupem do pouště na cestě do Íránu. V této části se nachází více než 50 památek a přes dvě stě starých budov z 18. a 19. století. Nachází se zde ukázka zachovalé arabské architektury. Navštívit můžete například mešitu Djuma, mauzolea a dva paláce z počátku 19. století.

Karakalpacká autonomní republika

Karakalpakstán je uzbekistánská autonomní republika, která se nachází v Turanské nížině na severu. Nedaleko je Aralské jezero. Území patřilo od 19. století Rusku, ale od 30.let se utvořila samostatná oblast, nejdřívě v rámci Kazachstánu a poté právě Uzbekistánu. V této oblasti mají lidé své zbyky, svou vládu i státní symboly a především jejich úředním jazykem je karakalpačtina. Zajímavé je, že drtivá většina obyvatel se hlásí k islámu. Pouze 4% jsou pravoslavní.

Kyzylkum

Poušť Kyzylkum, což v turečtině znamená červený písek, zasahuje do státu Střední Asie, a to do Uzbekistánu, Kazachstánu a Turkmenistánu. Přesto nejvíce zabírá plochu Uzbekistánu. Oblast se nachází většinou v rovině, kolem 300 m.n.m. a někde jsou písečné duny. Především okolo řek se nachází oázy, kde se vede zemědělství. Pro poušť je typická ruská želva, nebo varan pustinný. Kromě toho se zde vyskytují divoká prasata, koně Převálského či jelenovití.

Letní palác emíra

Na jihu Uzbekistánu ve městě Buchara byl na začátku 20. století postaven letní palác Sitorai Mokhi-Khosa. První palác nechal postavit emír Nasrullakhan již v 19. století, ale ten se do dneška nezachoval. O pár desítek let později pak další emír nechal postavit palác pro svou manželku, který byl díky kombinaci orientálního a západního stylu okouzlující. Název paláce byl odvozen od jména emírovy ženy Sitory a znamená "hvězda jako Měsíc". I tento palác byl nakonec zničen, jméno však zůstalo. Dnešní podoba paláce tedy pochází z let 1912 - 1918. V hlavní budově se nachází přijímací salonek a emírovy osobní komnaty. Kromě toho součástí paláce je čajovna, minaret a dům pro hosty.

Mujnak

Město Mujnak býval přístavem v Karakalpacké autonomní oblasti v Uzbekistánu u dnes zanikajícího Aralského jezera. Dnes zbyly jen vraky lodí v poušti, které domorodci rozebírají do sběru. V oblasti žije ani ne 20 tisíc lidí.

Nukus

Na řece Amudarje leží v jihozápadním Uzbekistán město Nukus. Je to zároveň hlavní město autonomní republiky Karakalpakstán. Město je poměrně mladé, založeno bylo v roce 1932. Ve měste se nachází například Muzeum umění nebo Socha karakalpackého básníka.  

Samarkand

Klíčovým městem Hedvábné stezky a třetí největší město Uzbekistánu se nazývá Samarkand. Leží na východě země, poblíž hranic s Tádžikistánem. Jedním z nejznámějších atrakcí města je rekonstruovaná mešita Bibi-Khanym. Město bylo připsáno na UNESCO seznam. 

Šahrisabz

Zelené město, tak by se mohl přeložit název Šahrisabz co do velikosti druhého největšího města v Kaškadarské oblasti Uzbekistánu. Město leží v kotlině rozkládající se na úpatí Zarevšanského hřbetu v nadmořské výšce 658 m. Bývalo to velmi slavné město. Šahrisabz bylo rodištem jedno z největších středověkých vojevůdců Tamerlána. Historické centrum města bylo v roce 2000 připsáno na seznam UNESCO.

Taškent

Hlavní a největší město Uzbekistánu se nazývá Taškent. Oblast byla trvale osídlená již v době před Kristem. Dříve se město jmenovalo Šaš. Město bylo několikrát zbořeno, dobyto, ale oficiálně Taškent figuruje od 19. století. Taškent v překladu znamená "Kamenné město". Ve městě žije přibližně 2.3 miliónů obyvatel. Přesto, že je to multietnické město, většinu tvoří Uzbekové. Díky vlivům odlišných kultur se zde nachází různorodé atrakce. Například Japonské zahrady či ruský ortodoxní kostel zasvěcen Alexandrovi Něvskému. Kromě toho je ve měste ale spousta dalších nádherných pamaték, které stojí za navštívení. 

Toprak Kala

Pevnost Toprak Kala znamená v překladu hliněná pevnost. Nachází se nedaleko turkménského města Dashoguz. Na severozápadní straně pevnosti jsou dodnes vidět nástěnné malby Vysokého paláce, který se skládal ze 300 pokojů. Původní město bylo osídleno od 1. století před Kristem do 6. století n.l.

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative