Zemí chrámů a pagod

Náročnost 2 Cestovatelské zájezdy
  • 19 dnů
  • od 60 990 Kč
  • Individuální
  • skupina 8 – 16 osob
2.2. - 20.2.2022
1bar22
60 990 Kč uzavřeno

shrnutí

  • Královská města Mandalay a Amarapura
  • Poutní místo Kyaiktiyo s pozlaceným balvanem „viklanem“
  • Tisíce chrámů a pagod v Baganu
  • Plavba po jezeře Inle a řece Iravádí
  • Zlatá pagoda v Rangúnu

program zájezdu

1. - 3. den
letecký přesun do Rangúnu (2000 let stará pagoda Sule, koloniální centrum, stometrová zlatá pagoda Shwedagon), spojenecký válečný hřbitov Taukkyan, nejvyšší zlatá pagoda Schwemawdaw ve městě Bago (ležící Buddha dlouhý 55 m v areálu pagody Hinthagon, monument čtyř sedících Buddhů)                      

4. - 6. den
terénním autem pod vrchol a následný pěší výstup k poutnímu místu Kyaiktiyo s pozlaceným viklanem na skále Golden Rock, buddhistické jeskyně Hpa An, přejezd na nocleh do města Taungoo

7. - 8. den
nově vystavěné hlavní město Naypyidaw, přejezd kouzelnou krajinou rýžových polí, sukulentů a pralesů na sever do města Kalaw, jednodenní výprava v Šánských horách za horským kmenem Palaungů

9. - 10. den
posvátná krápníková jeskyně Pindaya s šesti tisíci soškami Buddhů, dílna na výrobu ručního papíru, jezero Inle (1328 m), celodenní plavba po jezeře s návštěvou řemeslnických vesnic a plovoucích zahrad (rybáři pádlující nohou, rybí trhy, tkalcovské manufaktury, domy na kůlech, dlouhokrké ženy s mosaznými ozdobami)

11. - 13. den
přesun do údolí řeky Iravádí, dle času zastávka v Palei u „Pagody tří hadů“ (tři obří krajty odpočívající u sochy Buddhy), bývalé hlavní město Mandalay (královský palác obklopený vodními příkopy, chrámy, pagoda Kuthodaw s největší knihou na světě vytesanou do kamenných stél a pagoda Mahamuni se zázračnými sochami ukořistěnými v Angkor Watu, ulička kameníků, stovky mnichů vybírajících ráno milodary), večerní vyhlídka na město z Mandalay Hill, bývalé královské město Amarapura (přechod jezera po nejdelším mostu z týkového dřeva k nádherné Kyauktawgyi Paya s freskami), plavba po řece Iravádí do Mingunu podél kopců posetých mnoha desítkami pagod (velkolepé výhledy na okolní krajinu z vrcholu nedostavěné obří pagody, největší nepoškozený zvon na světě), opuštěné královské město Sagaing

14. den
bývalé britské horské středisko Pyin U Lwin, návštěva jeskynního systému Peik Chin Hmyaung (podzemní říčka s vodopády, dómy s výzdobou z barmské mytologie), kaskády a vodopády Pwe Kauk a Anisakan

15. - 16. den
odjezd do Baganu UNESCO (nejúchvatnější místo v Barmě s tisíci chrámy a pagodami z 11. - 13. století na planině nad řekou Iravádí), možnost výletu na kole, nebo letu horkovzdušným balónem, nádherná krajina kolem mystického vrcholu Mt. Popa (1518 m), výstup po stovkách schodů ke klášteru vysoko na skále za doprovodu opic makaků,

17. - 19. den
oblast bahenních sopek Jezera dračího dechu cestou do Pyay (obří socha sedícího Buddhy a slavná pagoda Shwesandaw), případně zastávka v Shwedaungu u svatyně „Buddhy zlatých brýlí“, návrat do Rangúnu (dokončení prohlídky města, osobní volno), návrat do ČR                                

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Rangúnu včetně všech poplatků, místní dopravu, plavbu po jezeře Inle a do Mingunu, ubytování a služby průvodce.
Ubytování: 16x turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minibus, loď.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.

Služby za příplatek: 16x jednolůžkový pokoj 6500 Kč, Barmské vízum 1400 Kč, Pojištění léčebných výloh+COVID 988 Kč, Pojištění Prémium STORNO+COVID 1634 Kč.

Cena nezahrnuje: let balonem cca 300 - 350 USD, vstupné cca 100 USD.

Poznámka: uzávěrka zájezdu je 4 týdny před odjezdem z důvodu komplikovaného zajišťování barmských víz na ambasádě v Berlíně.

Zájezd spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace.

galerie

mapa

Legenda

  • Pozemní doprava

podrobné pokyny k zájezdu

Můžete si stáhnout nebo vytisknout podrobné pokyny v PDF.

odkazy

Barma 1

První část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 2

Druhá část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 3

Třetí část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 4

Čtvrtá část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 5

Pátá část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 6

Šestá část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 7

Sedmá část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Barma 8

Poslední část cestovatelského blogu z Barmy od Jaromíry Červenky, 2014

Objektiv život v Barmě

Objektiv život v Barmě - ČT1, 2016

encyklopedie

Barma

barma (Michal Čepek) Barma, dnes Myanmar, je také známa jako Zlatá země, a to nejen pro své zlaté pagody, ale také díky velkému nerostnému bohatství a úrodné zemědělské půdě. Leží v jihovýchodní Asii. Od roku 2005 je novým hlavním městem Neipyijto. Téměř polovinu země pokrývají deštné pralesy s cennými dřevinami a opadavé lesy. Většina obyvatel je buddhistického vyznání.

Rangún

Komplex Shwedagon, Rangún (Barma, Dreamstime) Do roku 2005 ještě hlavní město Barmy (Myanmaru), dnes "pouze" největší město země. Rangún leží na jižním cípu země a omývá ho Andamanské moře. Městem protéká stejnojmenná řeka Rangún a žije zde asi 5 miliónů lidí. Město bylo objeveno v 11 století jako malá rybářská vesnička Dagon. Dnes se pro město používá název Yankoun, což znamená v překladu "Konec boje", ale většina lidí má stale v paměti zažitý Rangún.

Schwemawdaw

Pagoda Schwemawdaw, Bago (Barma, Dreamstime) Schwemawdaw je pagoda v Bagu, Barmě, často považována za chrám zlatého boha. Pagoda je se svými 114 metry nejvyšší v celé zemi. Byla několikrát rekonstruována kvůli častým zemětřesením. Podle legend jsou pod pagodou uchovány Buddhovy vlasy a zuby, proto je buddhisty považována za svatou.

Bago

Pagoda Schwemawdaw, Bago (Barma, Dreamstime) Bago se nachází na jihu Barmy na řece Pegu. Město bylo založeno v roce 573 a svého času bylo důležitým přístavem. Bylo však zničeno v roce 1757 Barmany. Bago vyniká v produkci rýže a je centrem buddhistické kultury. Nachází se zde slavná Shwemawdawova pagoda, ale například i muzeum či palác.

Inle

Inle (Barma, Shutterstock) Jezero Inle je sladkovodní jezero, které se nachází v horách státu Shan v Barmě. Je to druhé největší jezero v zemi. Délka jezera 22 km a maximální hloubka byla naměřena v pouhých 3,5 metrech. Zajímavostí jsou domky na dřevěných kůlech, ranní trhy přímo na vodě a Inthové, používající k pádlování nohu jako páku. V roce 2015 bylo jezero zařazeno UNESCEM do programu Člověk a biosféra. 

Klášter skákajících koček

Klášter Nga Phe Kyaung, neboli Klášter skákajících koček se nachází v centru Barmy. Tento oblíbený dřevěný klášter byl vybudován na břehu jezera v 50. letech 19. století. Klášter je známý nejen sochami a obrázky Buddhů, ale tím, že zde žijí kočky, které byly učeny mnichy umění proskakování obručí a odtud je také odvozen název kláštera.

Mandalay

Mandalay (Barma, Dreamstime) Mandalay je druhé největší město a poslední královské hlavní město Barmy. Město se považuje za centrum barmské kultury, za posledních 20 let má však velký vliv na vývoj města příliv čínských obyvatel. Nejvýznamnější památkou Mandalaye je Mahamoni Pagoda, kterou dal postavit v roce 1784 také král Bodopaya. Uvnitř se nachází jedna z nejposvátnějších soch Budhy, která je vysoká 4 metry.

Amarapura

nejdelší most z týkového dřeva na světě, Amarapura (Barma, Michal Čepek) Amarapura je bývalé hlavní město Barmy ležící 11 km jižně od Mandalay, postaveno na širokém a mělkém jezeře pojmenovaném po zlobrovi, který údajně přišel hledat zde Buddhu. Město bylo  založeno králem Bodawpaya, který zde zemřel a má zde také hrobku, a je známé především pro svoje tradiční hedvábí a tkaní bavlny. Amarapura znamená v překladu nesmrtelné město. 

Iravádí

Řeka Iravádí, Sagaing Hill (Barma, Dreamstime) Řeka Iravádi protéká horami, džunglemi a planinami a ústí do oceánu mnoha deltami. Nachází se v Barmě a je dlouhá 2150 kilometrů. Podél řeky se rozkládá mnoho rozmanitých kultur a s nimi spojené náboženství, vznikla zde také centra architektury a umění. Řeká ústí do Andamanského moře.

Mingun

Zvonový chrám Mingun, Mandalay (Barma, Dreamstime) Hlavní atrakce Mingunu jsou ruiny masivní nedokončené buddhistické stúpy. Chrám nebyl dokončen z důvodu pranostiky, která pravila, že s dokončením stavby zemře i král. Navzdory nedokončení stavby je stúpa velice impozantní a tvoří tak největší hromadu cihle na světě.

Bagan

Bagan (Barma, Shutterstock) Bagan, dříve Pagan, je starověké město v Barmě. Nachází se v místě výskytu zemětřesení. Poslední větší zemětřesení ale bylo naměřeno v roce 1975. Navzdory pokusům nebylo město zapsáno na seznam světového dědictví Unesco. Vojenský sbor nahodile rekonstruoval starověké stúpy, chrámy a budovy, aniž by zachoval původní charakter architektury a místo toho použil moderní materiál, který se nijak nepodobá originálnímu provedení. Místní lidé říkají, že Bagan je duchem Barmy.

Mingalazedi

Pagoda Mingalazedi, Bagan (Barma, Dreamstime) Pagoda Mingalazedi je buddhistický chrám v Baganu, Barmě. Byla postavena v roce 1284 během vlády krále Narathihapata. Pagoda je jedna z mála chrámů v Baganu, která je celá postavena z červených cihel a skládá se z několika teras.

Mt. Popa

Popa (Barma, Shutterstock) Mount Popa nebo Popa Hill se považuje za vyhaslý vulkán nacházející se v centrální Barmě. Popa znamená v překladu květina. Mount Popa se považuje za příbytek nejmocnějšího ducha Barmy, a proto je to také nejvýznamnější centrum modliteb. Pověry praví, že by lidé na hoře neměli mít nic červeného, černého, ani by neměli nosit žádné maso, protože by to mohlo urazit mocného ducha.

Podobné zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative