Amudarja

Amudarja je nejvodnatější řeka Střední Asie. Je to hlavní řeka Uzbekistánu, ale i Turkmenistánu, Tádžekistánu a tvoří hranici Afghánistánu. Spolu se svými přítoky má Amudarja velký význam pro zavlažování. V období existence Sovětského svazu byly vybudovány mohutné zavlažovací kanály, které z řeky odvádějí vodu hlavně na uzbecká pole, na kterých pěstovaný bavlník dosahuje od té doby významného podílu na světovém trhu s bavlnou.

Související zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative