Taš Rabat

Taš Rabat je světoznámý karavenseraj, který dříve sloužil jako hostinec a cestovatelé sem jezdili se na pár dní ubytovat. Archeologové se ale domnívají, že toto místo sloužilo i pro různé náboženské obřady. Toto stavení se skládá z kamene a vápence a dosahuje výšky 20 metrů. Uvnitř se nachází až 31 místností, včetně velké haly, které s největší pravděpodobností sloužilo jako jídelna, noclehárna nebo místo pro obchodování.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative