Segesta

Severozápadní sicilské město Segesta bylo jedno z bývalých důležitých měst Elymů. Nachází se zde pozůstatky starověkých památek jako například řecké divadlo a především dórský chrám. Na kopci za městem stojí tento chrám, postavený Atéňany asi kolem roku 420 př.n.l. Zachovalo se 6 ze 14 sloupů, které měří mezi 21-56 metry. Je dost pravděpodobné, že chrám nikdy nebyl dokončen. 

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative