Kumbhaméla

Kumbhaméla je hinduistická pouť, která se koná každé tři roky, jejíž hlavním účelem je očistit svou duši v posvátné řece od hříchů. Koná se postupně ve čtyřech svatých městech: Hardvár, Iláhábád, Nášik, Udždžain. Legenda praví, že kdysi se bohové hádali o pohár nektaru nesmrtelnosti zvaného amrita, který dává sílu a zaručuje nesmrtelnost. Během boje o tuto vzácnou tekutinu však pohár amrity uzmul bájný pták Garuda a uletěl s ním. Během letu mu čtyři kapky nektaru ukáply na zem právě na místo, kde se slaví Kumbhaméla. Této pouti se účastní pravidelně miliony věřících.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative