Ramesseum

Ramesseum, nebo-li také chrám Ramesse II. je komplex chrámů, který se nachází v bývalých Thébách, dnešním Luxoru. Celý tento komplex se rozléhá na ploše asi 5 hektarů. Chrám byl zasvěcen bohu Amonovi. Nachází se zde ruiny sloupů tohoto chrámu a reliéfy na zdích. Kromě trosek hlavního chrámu byl součástí i chrám Ramessovy manželky Nefertari a chrám jeho matky, ale také svatyně či příbytky kněžích.

Související zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative