Alfama

Nejstarší čtvrť Lisabonu je Alfama, která se rozpíná mezi hradem S?o Jorge a řekou Tejo. První pevnost byla postavena za dob vlády Maorů na Pyrenejském poloostrově v 10. století, avšak během pozdější reconquisty převzali vládu křesťané, a proto jsou zde stavby mnoa stylů. V Alfamě se nachází několik důležitých historických atrakcí, ale také kavárničky v úzkých příkrých uličkách s úchvatnými výhledy. Kromě již zmiňovaného hradu můžete navšívit také kostel s klášterem svatého Vincenta, katedrálu Sé, večerní čtvrť Baixu či dům patron města svatého Antonína.

Související zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative