Visuté mosty v Husseini

Jedná se o 150 metrů dlouhý most přes řeku Hunzu, u vesnice Husseini v severním Pákistánu. Most byl postaven v roce 1978 a jeho překonání je možné pouze na vlastní nebezpečí. Most je tvořen pouze asi 200 prkny a větvemi, které jsou důmyslně vpleteny mezi ocelová lana. Mezery mezi jednotlivými prkny jsou tak velké, že zdolání tohoto mostu je poměrně adrenalinová záležitost.

Související zájezdy

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative