Churchill Barriers

Churchill Barriers je série čtyř zvýšených silnic na soustrosově Orkneje meřících necelých 2,5 kilometrů. Spojují hlavní ostrov s ostrůvkem South Ronalday a dalšímí dvěma malými ostrůvky. Tyto silnice byly vybudovány ve 40. letech 20. století Britským královským námořnictvem, aby ochránily místní kotvište před Němci během 2 světové války. Výstavbu nařídil právě premiér Winston Churchill po několik námořních porážkách, ale k samotnému dokončení došlo až v roce 1944. Tyto bariéry byly však oficiálně otevřeny až 12. května 1945, 4 dny po ukončení války. Po cestě můžete navštívit například katolickou kapli Italien Chapel, která je také pozůstatkem války a nebo se projít po útesu Hoxa Head, kde jsou zase pobřežní baterie ze 2. světové války.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative