Diskit

Klášter Diskit byl v údolí Nubra založen roku 1463 a je domovem asi pro stovku mnichů. Klášter byl postaven na skále, ze které vytéká pramen vody, který pomocí čerpadel zásobuje klášter vodou.  V klášteře najdeme 32 metrů vysokou sochu Buddhy Majtrei. Místní klášterní školu pravidelně navštěvují děti, kteří se tu vzdělávají v buddhistických učeních od 1. do 5. třídy.  Od roku 2005 se na záchranných pracích podílejí i čeští restaurátoři pod vedením MuDr. Leblocha.
 

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative