Aihole

Aihole se považuje za kolébku hinduistické chrámové architektury. V okolních vesnicích naleznete stovky chrámů, které byly vybudovány mezi 4. - 6. stoletím našeho letopočtu. Za nejzajímavější z nich se považuje chrám Durga ze 7. století s polokruhovitými apsidami, vyvýšenými podstavci a galerií, která obklopuje svatyni.

Rychlý dotaz

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative