Přihláška na zájezd - poptávka zájezdu

Zájezd

Název zájezdu
Cejlon - tropický ráj zvířat
Kód termínu
2sri23
Termín zájezdu
18.03.2023 - 02.04.2023
Katalogová cena zájezdu
54 990 Kč

Objednatel

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa

1. účastník zájezdu

Doručovací adresa

Účast na zájezdu

Pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nabízíme 2 typy pojištění:

  • Pojištění léčebných výloh+COVID od UNIQA
  • Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA (prémiové pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19, karantény, storna zájezdu a další doplňkové služby) - DOPORUČUJEME!

Více informací o jednotlivých variantách cestovního pojištění naleznete v sekci pojištění.

Slevy

Doplňkové služby

2. účastník zájezdu

Doručovací adresa

Účast na zájezdu

Pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nabízíme 2 typy pojištění:

  • Pojištění léčebných výloh+COVID od UNIQA
  • Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA (prémiové pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19, karantény, storna zájezdu a další doplňkové služby) - DOPORUČUJEME!

Více informací o jednotlivých variantách cestovního pojištění naleznete v sekci pojištění.

Slevy

Doplňkové služby

3. účastník zájezdu

Doručovací adresa

Účast na zájezdu

Pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nabízíme 2 typy pojištění:

  • Pojištění léčebných výloh+COVID od UNIQA
  • Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA (prémiové pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19, karantény, storna zájezdu a další doplňkové služby) - DOPORUČUJEME!

Více informací o jednotlivých variantách cestovního pojištění naleznete v sekci pojištění.

Slevy

Doplňkové služby

4. účastník zájezdu

Doručovací adresa

Účast na zájezdu

Pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nabízíme 2 typy pojištění:

  • Pojištění léčebných výloh+COVID od UNIQA
  • Pojištění Prémium STORNO+COVID od UNIQA (prémiové pojištění léčebných výloh včetně onemocnění COVID-19, karantény, storna zájezdu a další doplňkové služby) - DOPORUČUJEME!

Více informací o jednotlivých variantách cestovního pojištění naleznete v sekci pojištění.

Slevy

Doplňkové služby

Předpokládaná celková cena:

Předpokládaná výše první zálohy dle VOP:

Pojištění Prémium STORNO+COVID (nutno uhradit společně se zálohou):

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Alvarez s.r.o., zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22796 a se sídlem Hradec Králové – Pražské Předměstí, třída Karla IV. 634/25, PSČ 500 02, IČO: 27502066 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Alvarez s.r.o., zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22796 a se sídlem Hradec Králové – Pražské Předměstí, třída Karla IV. 634/25, PSČ 500 02, IČO: 27502066 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 zákazník získá na https://www.alvarez.cz/zakladni-prava-zakaznika

Na základě odeslané poptávky obdržíte po ověření nároku na slevy a dostupnosti letenek a dalších služeb rekapitulaci - nabídku zájezdu, která bude platná 24 hodin až 7 dní dle doby rezervace letenek. Až jejím potvrzením se na zájezd závazně přihlásíte.

Alvarez s.r.o. 2017
designed by Humlnet Creative